Kontakt

För praktisk information om konferensen samt frågor gällande anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: sfogveckan2017@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Sponsorer och utställning:
Kontaktperson: Caroline Knies
E-post: sfog2017@meetagain.se
Telefon: +46 8 664 58 00

Frågor avseende program, föredrag, posters:

Ansvarig vetenskaplig kommitté
Angelica Linden Hirschberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Epost: angelica.linden-hirschberg@karolinska.se

Ansvarig kongress:
Marion Ek, Södersjukhuset
Epost: marion.ek@sll.se

SFOGs Kansli
Drottninggatan 55, 2tr
Stockholm 111 21
Telefon: 08-440 01 75 kansliet@sfog.se