DAG 1 – MÅNDAG 28 AUGUSTI – TEMA: GYNEKOLOGI

10.30-12.00 | Lokal: Mässhallen

Evidensbaserad handläggning av abort

Moderator: Kristina Gemzell Danielsson, professor

1. Handläggning av mycket tidiga aborter –  Isabella Bizjak, doktorand

2. Handläggning av medicinsk abort i andra trimestern – Ingrid Sääv,
med dr

3. Antikonception efter abort – Helena Kopp Kallner, med dr

10.30-12.00 | Lokal: Fogelström

Sexuella övergrepp berör båda könen

Moderator: Anna Möller, med dr

1. Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset – ett samlat omhändertagande – Lotti Helström, docent

2. Forensiska sjuksköterskor- ett nytt sätt att arbeta – Torun Carrfors, ssk, sexolog

3. Konsekvenser av våldtäkt på kort och lång sikt – Anna Möller, med dr

12.00-13.00 | Lokal: Fogelström

Hoppsa möte 

12.00-13.00 | Lokal: Pegasus

Möte OGU – styrelse

12.00-13.15 | Lokal: Riddarsalen

Lunch samt sponsrat symposium av Gedeon Richter. Tema: Hur upplever svenska kvinnor klimakteriet – och hur ska de behandlas?

Föreläsare: Pauliina Toumikoski

Moderator: Lars-Åke Mattson

13.15-14.15 | Lokal: Mässhallen

Keynote: Rosella Nappi

Female sexuality and general health

Moderator: Angelica Lindén Hirschberg, professor

14.15-15.30 | Lokal: Mässhallen

Det senaste om positiva och negativa hälsoeffekter av p-piller

Moderator: Angelica Lindén Hirschberg, professor

1. Hur påverkas sexualiteten av p-piller? – föreställningar och vetenskapliga belägg – Angelica Lindén Hirschberg, professor

2. Humörpåverkan och nedstämdhet vid p-pilleranvändning – resultat från placebokontrollerad studie – Cecilia Lundin, doktorand

3. Positiva hälsoeffekter av hormonell antikonception – Helena Kopp Kallner, med dr

14.15-15.30 | Lokal: Fogelström

Diagnosis and management of early pregnancy complications

Moderator:  Elisabeth Epstein, docent

1. Ultrasound-based diagnosis of miscarriages – Lil Valentin, professor

2. Intrauterine ectopics – diagnosis and management – Davor Jurcovic, professor

3. Aquired AV fistula after pregnancy and gestational trophoblastic disease – Elisabeth Epstein, docent

 

16.00-17.30 | Lokal: Mässhallen

Disorders of sex development (DSD) – from genetics to surgical technique

Moderator: Ameli Norling, med dr

1. How is the sex development governed by genetic factors? – Ameli Norling, med dr

2. DSD – impact on identity, sexuality and fertility – Angelica Lindén Hirschberg, professor

3. Congenital adrenal hyperplasia – longterm outcomes from the other side of the world – Australia and Malaysia – Sonia Grover, professor

4. Cross-professional collaboration for surgical correction – Agneta Nordenskjöld, pediatric surgeion, professor/Diana Zach, gynecologist

16.00-17.30 | Lokal: Riddarsalen

Posterpresentationer – Gynekologi

Moderatorer: P-G Larsson och Stefan Hansson

16.00-17.30| Fogelström

Riks-Arg

 

18.00-23.00| Magasinet

Get together mingel