INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

Här finns all praktisk information du som utställare behöver veta inför din medverkan under SFOG veckan 2017 den 28-31 augusti på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Informationen på denna sida finns även att ladda ned i form av: Utställarmanual SFOG 2017.

Kongressbyrå:

Meetagain Konferens AB                                        Råsundavägen 13                                                         SE -169 67 Solna                                                   SVERIGE

Kontaktperson:

Caroline Knies                                                         Josefin Lundmark

Telefon: +46 8 664 58 00

E-post: sfog2017@meetagain.se

 

Öppettider och inflyttning:

Inflyttning:

  • Söndag 27 augusti ( då det pågår en annan mässa till kl.19.00, kontakta Martin Molinder vid behov av inflytt under kvällen.)
  • Måndag 28 augusti 06.00-10.00 (registreringen öppnar 08.30)

 

Öppettider utställning:

  • Måndag 28 augusti 09.00-17.30
  • Tisdag 29 augusti   08.00-17.30
  • Onsdag 30 augusti 08.00-17.30
  • Torsdag 31 augusti 08.00-16.00

 

Utflyttning:

  • Fredag 1 september innan kl. 15.00

 

Registrering för utställare:

Samtlig sponsor och utställarpersonal måste registreras för att erhålla utställarbadge.

Länk till registrering: Registrera

Extra utställarregistrering inkluderar:

  • Fritt inträde till utställningen
  • 1 kopia av programhäftet
  • Fria kaffepauser och luncher

 

Adress för lastning och lossning:

Münchenbryggeriet Event&Konferens             Torkel Knutssons gata 2, Duvogränd                 118 25 Stockholm

OBS! Om demonteringstider inte hålls, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande material på utställarens bekostnad och ansvar.

Mått vid inlastning:

Dörrhöjd: 3,35 m

Dörrbredd: 3 m

Godsmottagning:

Gods kan tas emot tidigast torsdag 15 augusti, vardagar mellan 08.00-16.00. Gods som ankommer tidigare avvisas.

 

Adressera enligt följande:

SFOG 2017                                                               Att: Utställare och monternummer       Münchenbryggeriet Event & Konferens             Söder Mälarstrand 53                                           118 25 Stockholm

Ring vaktmästare på nummer: 070-566 23 00

OBS: Märk alla pallar/paket/emballage tydligt med kontaktperson och telefonnummer så respektive utställare hittar sitt material på plats.

 

Vid utflyttning:

Allt gods måste avetableras/hämtas senast kl.12.00 fredag 1 september. Packa ned, markera godset tydligt med fraktsedlar under torsdag 31 augusti.

Meddela vilken monter det gäller (utställare och monternummer), vilket budbolag och till vilken tid budet är beställt så att vi har koll på alla transporter och kan underlätta logistiken på plats. Skicka uppgifter till Martin Molinder: martin.molinder@m-b.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inredning och monterbyggnation:

Beställning av inredning till montern görs via: https://www.lyyti.fi/reg/SFOG-VECKAN_2017/

Gör din beställning senast den 18 augusti, efter detta datum ökar priserna med 40%. Deadline för tilläggsbeställningar är 22 augusti.

För frågor angående monterbyggnation och/eller eventuella kompletteringar och specifika önskemål kontakta Münchenbryggeriet: Martin Molinder: martin.molinder@m-b.se

 

Tomemballage:

Gångarna mellan montrarna får inte blockeras med avfall, utställningsgods eller tomemballage. Utställaren ansvarar själv att transportera bort tomemballaget till informerad yta samt att märka upp godset/emballaget.

Sophantering:

Vid in- och utflyttning placeras två miljöstationer ut i lokalen för mindre skräp. Varje utställare är ansvarig för sin egen sophantering. Större mängd sopor måste föranmälas och en extra kostnad förekommer. Vid frågor kontakta Münchenbryggeriet: Martin Molinder: martin.molinder@m-b.se

 

Brandföreskrifter:

Monterväggar ska utföras i svårantändligt, brandklassat och av Statens Planverk godkänt material. Typgodkännande bör finnas i montern. Trä, t.ex. spånskiva, plywood och träfiberskiva godtas. Tyg som används för dekoration och tak skall vara impregnerad mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör tillverkas i brandklassad kartong. Stearinljus, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna, såvida inte evenemangsplatsens godkända brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion sker innan utställningens öppnande varvid utställare kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna material.

Parkering:

Det finns inga reserverade platser för bilar men det går bra att parkera på Torkel Knutssonsgata, Söder Mälarstrand och närliggande gator. Dessa är i regel gratis efter kl.17.00 samt helgdagar. All parkering vid lastintaget vid DUVOGRÄND är strikt förbjuden.

Städning:

Utställaren ansvarar själv för städningen i sin monter antingen gör man det själv, eller beställer städning via Münchenbryggeriet, kontakta Martin Molinder, martin.molinder@m-b.se

Wifi:

Ett kostnadsfritt Wifi finns på plats, lösenord: sfog2017. Är du beroende av en internetuppkoppling rekommenderar vi att du beställer extra pga hög belastning.

Mat och dryck i montern:

Önskas hjälp med catering av mat och dryck kontakta Münchenbryggeriet. Martin Molinder, martin.molinder@m-b.se

 

Münchenbryggeriet:

Webbadress: Münchenbryggeriet

Besöksadress: Torkel Knutsonsgata 2, 118 25 Stockholm

Kontaktperson: Martin Molinder, martin.molinder@m-b.se

 

 

Sponsorer: