Information för utställare


Personal, registrering & biljetter
Alla deltagare, även utställare och monterpersonal, måste registrera/anmäla sig via registreringslänken. Utställar- och konferensbadge finns att hämta vid registreringen.

Extra utställarregistrering inkluderar:
– Fritt inträde till utställningen
– 1 kopia av programhäftet
– Fria kaffepauser och luncher

Ytterligare utställarregistrering kostar 1.500 kronor exkl. moms.

Adress för lastning & lossning
All i- och urlastning sker via lastkajen mot Roslagsgatan eller entrén mot Vaksala torg. Om du har särskilda behov kan du få tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & Kongress, kontakta 018-727 90 27.

Godsmottagning
Godsförsändelser leveransadress:
Uppsala Konsert & Kongress
Godsmottagning
SFOG 2018
Roslagsgatan 6
753 27 Uppsala 

Märkning av gods
Skriv ordet ”Konferens” på godset
Ange datum för konferensen
Ange er kontaktperson och telefonnummer

 

Utställningstider

Inflyttning

Söndag 26 augusti 2018
16.00 – 19.00

Måndag 27 augusti 2018
06.00 – 08.00

Öppettider utställning

Måndag 27 augusti 2018
09.00 – 17.30

Tisdag 28 augusti 2018
08.00 – 17.30

Onsdag 29 augusti 2018
08.00 – 17.30

Torsdag 30 augusti 2018
08.00 – 16.00

Utflyttning

Torsdag 30 augusti 2018
16.00 – 17.00 (ev. tidigare vid behov)

 

Godshantering
För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidigast dagen före evenemanget eller annan tid efter överenskommelse. Meddela vaktmästare eller konferensreception i förväg vilket gods som kommer, när det kommer och var du vill ha det placerat.

Vaktmästare – 018-727 90 70, 0768-30 47 92
Konferensreception – 018-727 90 27
Fax konferensreception – 018-727 90 25

Hantering av stora gods
Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur debiteras per enhet. Det gäller både före och efter utställningen. Hantering av stora gods kostar 500 kr/enhet (exkl moms). Pallyft finns att låna på UKK, men däremot inte gaffeltruck.

Lasthissens mått:
Bredd 199 cm, djup 550 cm, höjd 249 cm.

Vi tar inte emot gods som inte är brandklassade.

Utställarmaterial/monterinredning
Mindustry AB har ett grundutbud av monterinredning som tillhandahålls för beställning. Detta är ett bassortiment och behövs ytterligare hjälp eller om ni har frågor angående material, går det fint att kontakta Mindustry AB direkt via e-post: kontakt@mindustry.se eller tel: 018-17 25 00. Vi ber er göra era beställningar via beställningsformuläret nedan, där kan ni även se bilder och presentation av olika montermaterial som kan beställas.

Klicka här för att ladda ner beställningsformuläret.

Det är inte tillåtet att bygga montrar framför eller i anslutning till nödutgångar.
Utrymningsskyltar får inte blockeras eller döljas. Vid särskilda behov kan vi sätta upp extra skyltar.

Borttransportering
När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om det inte går, stäm av med konferensavdelningen.

Sophantering
Det kommer att finnas en container till alla utställare att slänga skräp i. Alla utställare ansvarar för att tömma sin yta efter att utställningen stänger.

Parkering
Huset har ingen egen besöksparkering, men parkeringshus och parkeringsplatser finns på gångavstånd från Uppsala Konsert & Kongress. Närmaste parkeringshus är Centralgaraget. Mer information om parkering i området finns hos Uppsala Parkering.

Wifi
Internetuppkoppling finns i hela huset. Kapaciteten på nätverket är dock begränsat då många användare kopplar upp sig samtidigt. Har du speciella krav på hög kapacitet, kontakta kongressarrangören Meetagain.

Nätverk: sfog2018
Lösenord: sfog2018