PRAKTISK INFORMATION PÅ PLATS

Inflyttning
Söndag 25 augusti  2019     16.00 – 21.00
Måndag 26 augusti 2019     06.00 – 08.00 

Öppettider utställning
Måndag 26 augusti 2019     09.00 – 17.30
Tisdag 27 augusti 2019        08.00 – 17.30
Onsdag 28 augusti 2019      08.00 – 17.30
Torsdag 29 augusti 2019     08.00 – 16.00

Utflyttning
Torsdag 29 augusti 2019     16.00 – 18.00 ( Går att börja montera ned tidigare men inte innan lunch)


Personal, biljetter & registrering
Endast registrerade deltagare och föreläsare under SFOG-veckan samt sponsor- och utställarpersonal har tillträde till utställningen. Alla deltagare, inklusive utställare och monterpersonal, måste registrera/anmäla sig via registreringslänken som ni har fått skickad till er separat. Utställar- och konferensbadge finns att hämta vid registreringen från söndag 25 augusti kl 16.00. Badge måste bäras under hela veckan samt vid inflytt och nedmontering av utställningen.

I sponsor- och utställarpaketen ingår en eller flera fria registreringar. Extra utställarregistrering går att köpa till för 1 100 kr exklusive moms och inkluderar:

  • Fritt inträde till utställningen
  • 1 kopia av programhäftet
  • Fria luncher & kaffepauser 

 

Godsmottagning
Gods kan tas emot tidigast den 21 augusti. Märk upp med ”SFOG”, platsnummer och företagsnamn! 
Frösö Park Arena debiterar 200 kr exkl moms per godsmottagning och i detta ingår att de placerar ut godset på Er plats samt även att de hjälper till när godset hämtas efter mässan under förutsättning att kunden packar, beställer hämtning och sätter på fraktsedlar. Godshanteringen faktureras via Frösö Park Arena efter dagarna.

Frösö Park Arena tar inte emot gods som inte är brandklassade.

Leveransadress godsförsändelser:
Frösö Park Arena
Stockevägen 54
83256 Frösön

Kontaktperson för leverans:
Fredrik Fortkord: 0704415851, måste anges vid leverans.

 

 

 

 

 

 

Utställarmaterial/monterinredning
Grundutrustning för en monterplats är: monterväggar, en grå mässmatta, ett eluttag, 1 konferensbord/ståbord + 1 stol/barstol beroende på det paket man valt. Det är inte tillåtet att bygga montrar framför eller i anslutning till nödutgångar. Utrymningsskyltar får inte blockeras eller döljas. Övrig utrustning/möbler beställs direkt från Frösö Park Arena, fredrik@frosoparkarena.se. Beställningsformulär har skickats ut. För frågor vänligen maila till: sfogveckan@meetagain.se.

Beställningarna görs senast 1 månad innan konferensen börjar och glöm inte att ange platsnummer och faktureringsadress.


Luncher & kaffepauser
Alla utställare kommer att äta lunch tidigare än deltagarna. Deltagarna äter lunch i restaurangdelen (se utställarskiss), sedan serveras kaffet i utställningen. All förmiddags- och eftermiddagskaffe serveras i utställningen.


Borttransportering
När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om det inte går, stäm av med konferensavdelningen: Fredrik Fortkod, 0704415851


Sophantering
Det kommer att finnas en container till alla utställare att slänga skräp i. Alla utställare ansvarar för att tömma sin yta efter att utställningen stänger.


Parkering
Kostnadsfri parkering finns i direkt anslutning till Frösö Park Arena samt vid Quality Hotel Frösö Park


Wifi
Internetuppkoppling finns i hela huset. Kapaciteten på nätverket är dock begränsat då många användare kopplar upp sig samtidigt. Har du speciella krav på hög kapacitet, kontakta kongressarrangören Meetagain.

Nätverk: sfog2019
Lösenord: sfog2019