Översikt

Mässhallen
Fogelström
Riddarsalen
Långholmen
Magasinet
Mälarsalen
Pegasus
Poseidon
 
 
09:00
 
 
 
10:00
 
 
 
11:00
 
 
 
12:00
 
 
 
13:00
 
 
 
14:00
 
 
 
15:00
 
 
 
16:00
 
 
 
17:00
 
 
 
18:00
 
 
 
19:00
 
 
 
20:00
 
 
 
21:00
 
 
 
22:00
 
 
 
Registrering, kaffe och utställning
Mässhallen
08:30 - 10:00
Invigning
Mässhallen
10:00 - 10:30
Evidensbaserad handläggning av abort.
10:30 - 12:00
Isabella Bizjak, Ingrid Sääv, Helena Kopp Kallner
Key Note - Rosella Nappi
Mässhallen
13:15 - 14:15
Det senaste om positiva och negativa hälsoeffekter av p-piller.
14:15 - 15:30
Angelica Lindén Hirschberg, Cecilia Lundin, Helena Kopp Kallner
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30 - 16:00
Disorders of sex development (DSD) – from genetics to surgical technique
16:00 - 17:30
Diana Zach, Ameli Norling, Angelica Lindén Hirschberg, Agneta Nordenskjöld, Sonia Grover
Ärftlig gynekologisk cancer
08:30 - 10:00
Svetlana Bajalica Lagercrantz, Henrik Falconer, Elisabet Hjerpe, Miriam Mints
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00 - 10:30
Uppföljning efter gynekologisk cancer
10:30 - 12:00
Angelique Flöter Rådestad, Pernille Tine Jensen, Mette Moustgaard Jeppesen, Diana Zach
Key Note - Marc Arbyn
Mässhallen
13:15 - 14:15
Fertilitetsbevarande åtgärder vid cancer
14:15 - 15:30
Ann Thurin-Kjellberg, , Birgit Borgström, Kristen Tryde-Macklon
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30 - 16:00
Fria föredrag - gynekologi
16:00 - 17:30
Sugklockeförlossning - hur står sig den svenska modellen?
08:30 - 10:00
Gunilla Ajne, Mia Ahlberg, Mikael Norman, Kristina Pettersson
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00 - 10:30
Key Note - Alan Flake
Mässhallen
13:15 - 14:15
Alan Flake
BM-symp: Utmanande situationer
14:15 - 15:30
Björn Salomonsson, Berit Höglund, Gabriela Armuand, Anamaria Whitmer Jacobsson
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
15:30 - 16:00
Fria föredrag-obstetrik
16:00 - 17:30
Årsmöte - SFOG
10:30 - 12:00
Prediction and prevention of premature birth
08:30 - 10:00
Peter Lindgren, Bo Jacobsson, Lil Valentin, Gerry Visser
Kaffe och besök i utställningen
Mässhallen
10:00 - 10:30
Kvinnans inflytande över sin vård inom obstetriken
10:30 - 12:00
Lunch
Mässhallen
12:00 - 13:15
Key Note - Baskaran Thilaganathan
Mässhallen
13:15 - 14:15
Etik - Arg: Rätten att få barn - ur ett filosofiskt och samhälleligt perspektiv
14:15 - 15:30
Torbjörn Tennsjö, Cathrine Felix, Judith Lind, Anna Singer
Avslutningsceremoni
Mässhallen
15:30 - 16:00
Sexuella övergrepp berör båda könen
10:30 - 12:00
Lotti Helström, Torun Carrfors, Anna Möller
Diagnosis and management of early pregnancy complications
14:15 - 15:32
Elisabeth Epstein, Lil Valentin, Davor Jurcovic
Riks - ARG
16:00 - 17:30
OGU - kurs
08:30 - 10:00
OGU - kurs
10:30 - 12:00
Lunch samt sponsrat symposium av Campus Pharma-sponsrat symposium i Riddarsalen
Fogelström
12:00 - 13:15
Irene Hösli
Stamcellsterapi, är framtiden redan här?
08:30 - 10:00
Magnus Westgren, Fredrik Lanner, Olle Ringdén
Föreningssymposium
14:15 - 15:30
Avhandlingar gyn+obs
16:00 - 17:30
Graviditetsutfall hos kvinnor med komplicerad sjukdom
08:30 - 10:00
Olof Stephansson, Hanns-Ulrich Marschall, Katarina Remaeus
Preimplantatorisk genetisk diagnostik - kontinuerlig utveckling och utökat användningsområde
10:30 - 12:00
Elisabeth Syk Lundberg, Charles Manson, Thorir Hardarson, Barbro Westerholm
Global-Arg: Religion och reproduktiv hälsa: roligt eller rörigt i den kliniska vardagen
14:15 - 15:30
Birgitta Essén, Aje Carlbom, Tahir Akan, Jonna Arousell
Hoppsa möte
12:00 - 13:00
SNAKS möte
12:00 - 13:00
SNIF-Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik
12:00 - 13:00
ST-arbeten gyn+obst
14:15 - 15:30
SFOG - riktlinjer
16:00 - 17:30
Lunch samt sponsrat symposium av Gedeon Richter
Riddarsalen
12:00 - 13:15
Pauliina Toumikoski
Posterpresentation-gynekologi
16:00 - 17:30
Lunch samt sponsrat symposium av B Braun
Riddarsalen
12:00 - 13:15
Ulrika Johansson
Hur långt kan och ska vi driva poliklinisering av den gynekologiska kirurgin?
08:30 - 10:00
Folke Flam, Emilia Rotstein, Ole Mogensen
Ska vi åtgärda defektläkta förlossningsskador?
10:30 - 12:00
Marion Ek, Maria Bohe, Ida Bergman, Eva Uustal
Sponsrat symposium av Smith&Nephew
14:45 - 15:30
Nana Hyldig
BM-symp: Barnmorskan - en väg till säkrare vård för världens kvinnor
10:30 - 12:00
Marie Klingberg, Amanda Cleeve, Anna Hjelmstedt, Helena Lindgren, Susanne Georgsson
Posterpresentationer
16:00 - 17:30
OGU - kurs
08:30 - 10:00
Sponsrat symposium av Roche Diagnostics AB
09:00 - 10:00
Maria Del Mar
OGU - symposium om kvinnlig könsstympning
10:30 - 12:00
Bita Eshraghi, Emma Frövenholt-Hertting
MM-Arg-2016 års siffror
14:15 - 15:30
Båttur och middag-Långholmen
Långholmen
18:00 - 22:00
Get together mingel
Magasinet
18:00 - 23:00
Konferensmiddag - Mälarsalen
Mälarsalen
19:00 - 24:00
Endometrios - ARG
08:30 - 12:00
Global - ARG
12:00 - 13:00
Hem - ARG
14:15 - 16:00
Etik - ARG
12:00 - 13:00
Möte OGU-styrelse
12:00 - 13:00
SNÄV möte
13:15 - 17:00
SWEPIS - möte
14:00 - 16:00
SNAKS - styrgrupp
10:00 - 13:00