DAG 3 – ONSDAG 30 AUGUSTI – TEMA OBSTETRIK

08.30-10.00 | Lokal: Mässhallen

Sugklockeförlossning – hur står sig den svenska modellen?

Moderator: Lennart Nordström, professor

1. Sugklockans historia – Gunilla Ajne, med dr

2.Utfall för kvinnan vid sugklocka – Mia Ahlberg, bm, med dr

3.Utfall för barnet  vid sugklocka – Mikael Norman, professor

4.Pågående utveckling av assisterad vaginal förlossning – Kristina Pettersson, doktorand

 

 

08.30-10.00| Lokal: Riddarsalen

OGU – kurs: malign gynekologi – från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

  1. 08.30-09.15 – Angelique Flöter Rådestad: Livskvalitet efter cancerbehandling. HRT efter cancerbehandling.

2. 09.15-10.00 – Caroline Lundgren: Gynonkologi: vanligaste behandlingarna vid gynmaligniteter inklusive vanliga biverkningar och följder.

08.30-10.00| Lokal: Fogelström

Stamcellsterapi, är framtiden redan här?

Moderator: Magnus Westgren, professor

1.BOOSTB4 en studie om behandling av osteogenesis imperfecta med fetala mesenkymala stamceller – Magnus Westgren, professor

2.Behandling av blindhet med embryonala stamceller – Fredrik Lanner, senior forskare

3.Decidua stromaceller; potential för nya terapier – Olle Ringdén, professor

10.30-12.00 | Lokal: Riddarsalen

BM-symp: Barnmorskan – en väg till säkrare vård för världens kvinnor

Moderator: Inga-Maj Andersson, bm, med dr

1.Stärkt sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter genom kapacitetsbyggande av barnmorskor i Bangladesh – Marie Klingberg-Allvin, bm, professor

2.Osäker abort och stigma i Uganda – orsak och konsekvenser – Amanda Cleeve, bm, doktorand

3.Att implementera oavbruten hud mot hud kontakt en timme efter förlossningen – erfarenheter från Uganda – Anna Hjelmstedt, bm, docent

4.Barnmorskeledd förlossningsvård – ett samarbete i Europa – Helena Lindgren, bm, docent

5. Fosterundersökningar – en självklarhet, en möjlighet, en rättighet? – Susanne Georgsson, bm, docent

10.30-12.00 | Lokal: Mässhallen

Årsmöte

12.00-13.15| Lokal: Fogelström

Lunch samt sponsrat symposium av Campus Pharma.

Tema: Update on nutrition during pregnancy and the importance of the active form of folic acid.

Föreläsare:Prof.Dr.Irene Hösli, specialist obstetrik, Universitetssjukhuset i Basil

13.15-14.15 | Lokal: Mässhallen

Keynote: Alan Flake

The baby bag – a new technique for neonatal intensive care of preterm children

Moderator: Peter Lindgren

Keynote speaker – Alan Flake

 

 

 

13.15-17.00 | Lokal: Poseidon

SNÄV – möte

14.15-15.30 | Lokal: Mässhallen

BM-symp: Utmanande situationer 

Moderator: Sofia Zwedberg, bm, med dr

1.Perinatal psykologisk vård när föräldrarelationen till barnet upplevs ansträngd – Björn Salomonsson, psykiater, docent

2.Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa – Berit Höglund, bm, med dr

3.Fertilitet efter cancer – Gabriela Armuand, ssk, med dr

4.Resilience – verktyg för ett hållbart arbetsliv – Anamaria Whitmer Jacobsson

 

 

14.15-16.00| Lokal: Pegasus

Hem – ARG

14.15-15.30 | Lokal: Fogelström

Föreningssymposium

Hur tar vi fram nationella rekommendationer för evidensbaserad utredning och behandling?

Helena Kopp Kallner

Annika Strandell

Eva Uustal

Lise-Lotte Torvin Andersen

 

 

 

 

 

16.00-17.30| Lokal:Mässhallen

Fria föredrag obstetrik

Moderatorer: Lennart Nordström och Sissel Saltvedt

 

 

16.00-17.30 | Lokal:Fogelström

Avhandlingar gyn + obs

Moderatorer: Matts Olovsson och Gunilla Ajne

 

 

16.00-17.30| Lokal: Riddarsalen

Posterpresentationer

Moderatorer: P-G Larsson och Sophia Brismar

 

16.00-17.30 | Lokal:Pegasus

 Kvalitetsråd

 

 

19.00 | Lokal:Mälarsalen

Kongressmiddag