DAG 2 – TISDAG 29 AUGUSTI – TEMA GYNEKOLOGI

08.30-10.00| Lokal: Mässhallen

Ärftlig gynekologisk cancer

Moderator: Angelique Flöter Rådestad, docent

1.Risker och åtgärder vid mutationer i BRCA1/2 – Svetlana Bajalica Lagercrantz, onkolog, docent

2.Strategier som kan bidra till att minska ovarialcancer  – Henrik Falconer, docent

3.BRCA-muterad ovarialcancer – testning och implikationer för behandling – Elisabet Hjerpe, onkolog, med dr

4.Lynch syndrom – screening och riskreducerande operation – Miriam Mints, docent

08.30-10.00| Lokal: Riddarsalen

Hur långt kan och ska vi driva poliklinisering av den gynekologiska kirurgin?

Moderator: Ole Mogensen, professor

1.1400 urogynoperationer årligen i lokalanestesi – erfarenheter från privat verksamhet – Folke Flam, docent

2.Erfarenheter av gynekologisk dagkirurgi på Universitetssjukhus – Emilia Rotstein

3.Vad är evidensen? – Ole Mogensen, professor

08.30-12.00| Lokal: Pegasus

Endometrios – ARG

 

08.30-10.00| Lokal: Fogelström

OGU – kurs: malign gynekologi- från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

Ledorden för OGUs kurs i malign gynekologi inklusive ultraljudsdiagnostik är användbar kunskap för praktisk tillämpning i den kliniska vardagen. Kursen innefattar flödet från malignitetsmisstanke, med fallbaserade föreläsningar inom ultraljudsdiagnostik och utredning av gynekologisk malignitet, via kirurgi och vidare till livet efter behandling. Avslutningsvis blickar kursen in i framtiden – vad är frontlinjen inom tumörkirurgin och vad kommer härnäst?

 

 

 

 

 

 

10.30-12.00 | Lokal: Fogelström

OGU – kurs: malign gynekologi – från malignitetsmisstanke via opsalen till livet efter behandling

Ledorden för OGUs kurs i malign gynekologi inklusive ultraljudsdiagnostik är användbar kunskap för praktisk tillämpning i den kliniska vardagen. Kursen innefattar flödet från malignitetsmisstanke, med fallbaserade föreläsningar inom ultraljudsdiagnostik och utredning av gynekologisk malignitet, via kirurgi och vidare till livet efter behandling. Avslutningsvis blickar kursen in i framtiden – vad är frontlinjen inom tumörkirurgin och vad kommer härnäst?

10.30-12.00 | Lokal: Mässhallen

Uppföljning efter gynekologisk cancer – finns det någon evidens?

Moderator: Ole Mogensen, professor

1.Ovarialcancer – Angelique Flöter Rådestad, docent

2.Cervixcancer – Pernille Tine Jensen, associate professor

3.Endometriecancer – Mette Moustgaard Jeppesen, doktorand

4.Vulvacancer – Diana Zach

10.30-12.00 | Lokal: Riddarsalen

Ska vi åtgärda defektläkta förlossningsskador?

Moderator: Marion Ek, med dr

1.Symtom på defektläkta grad II bristningar – Marion Ek, med dr

2.Diagnostik (klinisk undersökning och ultraljud) – Maria Bohe, doktorand

3.Behandling av defektläkta grad II bristningar – Ida Bergman, doktorand

4.Geografiska skillnader i mängden perineorafier på kvinnor i fertil ålder enligt GynOp-registret – Eva Uustal, med dr

 

 

12.00-13.15 | Lokal: Riddarsalen

Lunch samt sponsrat symposium av B Braun. Tema: Minimalinvasiv gynekologisk laparoskopi

Föreläsare: Dr.Ulrika Johansson, MD, PhD, Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus

12.00-13.00| Lokal: Pegasus

Global – ARG

12.00-13.00| Lokal: Fogelström

SNAKS möte

13.15-14.15 | Lokal: Mässhallen

Keynote: Marc Arbyn

New screening methods of cervical cancer

Moderator: Sonia Andersson 

Keynote speaker Marc Arbyn

14.15-15.30 | Lokal: Mässhallen

Fertilitetsbevarande åtgärder vid cancer

Moderator: Kenny Rodriguez-Wallberg, docent

1.Introduktion – Fertilitetsbevarande åtgärder genom assisterad befruktning och fertilitetsbevarande kirurgi – Kenny Rodriguez-Wallberg, docent

2.Fertilitetsbevarande åtgärder hos vuxna kvinnor – Ann-Thurin Kjellberg, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

3.Fertilitetsbevarande åtgärder för flickor och tonåringar – Birgit Borgström, barnendokrinolog, med dr

4.Danmarks kliniska erfarenheter med ett centraliserat program för fertilitetsbevarande åtgärder – Kristen Tryde-Macklon, med dr

 

14.15-15.30 | Lokal: Fogelström

ST-arbeten gyn + obs

Moderatorer: Ellika Andolf och Kerstin Nilsson

14.45-15.30 | Lokal: Riddarsalen

Sponsrat symposium av Smith & Nephew.

Tema: Prevention av postoperativ sårinfektion efter kejsarsnitt hos kvinnor med ett BMI >30

En prospektiv, multicenter RCT

Föreläsare: Nana Hyldig

16.00-17.30 | Lokal: Mässhallen          

Fria föredrag gynekologi

Moderatorer: Sebastian Gidlöf och Elisabeth Epstein

    

 

 

16.00-17.30 | Lokal: Fogelström

SFOG-riktlinjer

Nya thyroideariktlinjer

 

 

 

18.00 – 22.00

Båttur samt middag på Långholmens värdshus