DAG 4 – TORSDAG 31 AUGUSTI – TEMA: OBSTETRIK

08.30-10.00| Lokal: Mässhallen

Prediction and prevention of premature birth 

Moderator: Peter Lindgren, med dr/Bo Jacobsson, professor

1.Preterm delivery internationally and nationally – which are the drivers and how can we prevent it? – Bo Jacobsson, professor

2.Can preterm delivery be predicted by second trimester cervical length measurements in asymptomatic women? – Lil Valentin, professor

3.Hot topic in the prevention of preterm delivery and its consequences – Professor emeritus Gerry Visser, University of Utrecht, Netherlands.

 

 

08.30-10.00| Lokal: Fogelström

Graviditetsutfall hos kvinnor med komplicerad sjukdom

Moderator: Olof Stephansson, docent

1.Överviktskirurgi och graviditet – Olof Stephansson, docent

2.Graviditet och leversjukdom – Hanns-Ulrich Marschall, professor

3.Reumatisk sjukdom och graviditet – Katarina Remaeus, doktorand

 

09.00-10.00 | Lokal: Riddarsalen

Sponsrat symposium av Roche Diagnostics AB. Tema: Cell free DNA – screening for aneuploidy in clinical practice – results of an updated meta-analysis

Maria del Mar Gil, MD, PhD. Hospital Universario de Torrejón, Madrid, Spain

10.00-13.00| Lokal: Poseidon

SNAKS – styrgrupp

10.30-12.00 | Lokal: Mässhallen

Kvinnans inflytande över hennes vård inom obstetriken

Moderator: Karin Pettersson

1.Marie Blomberg, obstetriker

2.Märta Cullhed Engblom, bm

3.Elin Edén, brukarrepresentant 

 

10.30-12.00 | Lokal: Riddarsalen

OGU-symposium om kvinnlig könsstympning

Moderator: Jona Elings Knutsson och Anna-Karin Jacobsson

Bita Eshraghi och Emma Frövenholt Hertting, specialistläkare på Södersjukhusets Amel-mottagning – landets enda mottagning för könsstympade kvinnor. Symposiet handlar om könsstympning – symtom, förekomst och behandlingsmöjligheter samt hur vi bäst bemöter könsstympade kvinnor inom gynekologi, mödrahälsovård och förlossning.

 

10.30-12.00 | Lokal: Fogelström

Preimplantatorisk genetisk diagnostik – kontinuerlig utveckling och utökat användningsområde

Moderator: Erik Iwarsson, genetiker, professor

1.Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) – 20 års erfarenhet, vilka behandlas och hur ser resultaten ut? – Elisabeth Syk Lundberg, genetiker, professor  

2.Preimplantatorisk genetisk screening (PGS) –  ett sätt att effektivisera IVF-behandlingen? Charles Hanson, genetiker, docent  och Thorir Hardarson, embryolog

3.Genetisk screening av embryon är inte tillåtet i Sverige – vad krävs för lagändring och hur initieras en sådan? – Barbro Westerholm, riksdagsledamot och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd 

 

12.00-13.00| Lokal: Fogelström

SNIF- Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik

12.00-13.00| Lokal: Pegasus

Etik – ARG

13.15-14.15 | Lokal: Mässhallen

Keynote: Baskaran Thilaganathan

Preeclampsia and maternal cardiovascular adaptation

 
Moderator: Ellika Andolf

Key Note speaker: Baskaran Thilaganathan

 

 

 

14.15-15.30 | Lokal: Mässhallen

Etik-Arg: Rätten att få barn – ur ett filosofiskt och samhälleligt perspektiv

Moderator: Claudia Bruss 

1.Torbjörn Tännsjö: filosof, professor i praktisk filosofi   

2.Cathrine Felix: forskare och lärare i praktisk filosofi och mänskliga rättigheter

3.Judith Lind: universitetslektor, barn och familjeforskare

4.Anna Singer: professor i civilrätt, särskild familjerätt

 

 

14.15-15.30 | Lokal: Riddarsalen

MM-Arg-2016 års siffror

Graviditetsregistret

14.15-15.30 | Lokal: Fogelström

Global-Arg: Religion och reproduktiv hälsa: roligt eller rörigt i den kliniska vardagen

Moderator: Birgitta Essén, professor

1.Kort introduktion – Birgitta Essén, professor

2.Islams roll inom reproduktiv hälsa-vad säger forskningen? –  Aje Carlbom, socialantropolog, docent

3.Andlig muslimsk vård inom kvinnosjukvården – Tahir Akan, Imam 

4.Preventivmedels- och abortrådgivning i det multikulturella vårdmötet – Jonna Arousell, socionom, doktorand 

 

 

15.30-16.00 | Lokal: Mässhallen

Avslutningsceremoni