Detaljerat Program

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:
SFOG-veckan 2020

High Live 1
Live 1+2
Malmö Live
Boule Bar
Rådhuset
Aulan Kvinnosjukvården SUS
High Live 1
Utställningen
Restaurangen och utställningen
TBA
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
How the different growth charts perform to identify small for gestational age fetuses?
High Live 1
08:30-09:30
Stefan Hansson, Edgar Hernandez
Basal kirurgi, teknik bäckenanatomi
09:30-10:45
Jan Persson, Celine Lönnerfors; Petur Reynisson; Jan Persson
Fria föredrag obstetrik
09:30-10:45
Ligita Jokubkiene; SFOG representant
Kaffe
Utställningen
10:45-11:30
Benign hysterektomi - När och Hur?
11:30-12:45
Said Makari, Sophia Ehrström
ST-arbete
11:30-12:45
Mehreen Zaigham; SFOG: Ellika Andolf
Lunch
Restaurangen och utställningen
12:45-13:45
Symposium
13:00-13:40
Hur bra eller illa är det? Långtidsresultat och seneffekter av meshkirurgi
13:45-15:00
Ingrid Volloyhaug; Emil Nussler jr; Hans Frederiksen
Postersession gynekologi och obstetrik
13:45-15:00
Barbara Geppert; Inger Sundström Poromaa
Kaffe
Utställningen
15:00-15:30
OGU Symposium 1: Kvinnohälsa: mer än bara kropp och själ
15:30-17:00
Karin Hallstedt; Karin Källén; Birgitta Essén
Bevarande av fertilitet vid olika gynekologiska cancerformer
15:30-17:00
Livmoderhalscancer: Linnea Ekdahl; Endometricancer: Jan Persson; Ovarialcancer: Kenny Rodrigues Wallberg
Årets Lennanderföreläsare i kirurgi
High Live 1
17:00-17:30
Get together mingel
Malmö Live
18:00-20:00
Menopausal hormonbehandling
08:30-10:00
OGU Symposium 2: Induktion - timing är allt
08:30-10:00
Morten Hedegaard; Mårten Alkmark; Andreas Herbst
Kaffe
Utställningen
10:00-10:45
Symposium
10:10-10:40
Plenarföreläsning: Neuropelveologi
High Live 1
10:45-12:00
Marc Possover
Lunch
Restaurangen och utställningen
12:00-13:15
Symposium - B Braun
12:15-12:55
Risk för långvarig smärta vid endometrios- trots eller pga av behandling?
13:15-15:00
Said Makari, Dorthe Hartwell; Åsa Ringqvist; Johanna Nordengren
OGU Symposium 3: STI idag och imorgon - utmaningar och möjligheter
13:15-15:00
Petra Tunbäck; Carina Bjartling; Lena Moegelin
Kaffe
Utställningen
15:00-15:30
Workshop adnexresistenser: benignt eller malign? måste alla opereras?
15:30-17:00
Lil Walentin
Fria föredrag - Gynekologi
15:30-17:00
SFOG representant
Symposium
Live 1+2
17:00-17:30
Boule och middag
Boule Bar
18:00-00:00
Plenarföreläsning: "Why Normal Labour and Birth matters"
High Live 1
08:30-09:30
Hannah Dahlen
Kaffe
Utställningen
09:30-10:15
Symposium
09:40-10:10
SFOG årsmöte
10:15-12:00
Barnmorskans roll i det globala hälsoarbetet
10:15-12:00
Helena Lindgren; Anette Agardh; Christine Rubertsson; Pernilla Döj
Symposium - Azanta
12:00-13:00
Karin Pettersson
Lunch
Restaurangen och utställningen
12:00-13:15
SFOG fackligt symposium
13:15-15:00
Dags att organisera vården efter evidens kontinuitet genom graviditet, födande och postpartum vård
13:15-15:00
Ingegerd Hildingsson; Mia Ahlberg; Marie Ekborn
Kaffe
Utställningen
15:00-15:30
Symposium
Live 1+2
15:30-16:00
SNAKS-presentation av nya studier
16:00-17:30
Annika Strandell
Posterpresentation gynekologi och obstetrik
16:00-17:30
Gynekologi: Barbara Geppert; Obstetrik: Simon Timpka, SFOG vetenskapliga nämnden
Konferensmiddag
Rådhuset
18:00-21:00
Sectio och placentakomplikationer ur ett nationellt och globalt perspektiv
08:30-10:00
SFOG kvalitetssymposium
08:30-10:00
SFOG: Marie Bolin
Kaffe
Utställningen
10:00-10:45
Symposium
10:10-10:40
Plenarföreläsning Preklampsi: Miljöpåverkan, graviditet, luftföroreningar
High Live 1
10:45-12:00
Payam Dadvand
Lunch
Restaurangen och utställningen
12:00-13:15
Symposium
12:15-12:55
Mödramortalitets ARG
13:15-15:00
ARG representant
Avhandlingar
13:15-15:00
SFOG vetenskapliga nämnden
Avslutning
High Live 1
15:00-16:00
Verksamhetsmöte
Aulan Kvinnosjukvården SUS
09:00-15:30

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se