Emilia Alfonzo

Överläkare, Medicine doktor
Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Läste läkarutbildningen vid Lunds universitet och gör nu sista delen av subspecialiseringen till gynekologisk tumörkirurg. Disputerade april 2021 på en avhandling om cervix och vaginal cancer, aspekter på prevenEon och behandling.Deltar i följande:
Måndag 30/8 08:00-09:30 - Hur bra är svensk kolposkopi? Blir vi bättre med ökad erfarenhet?


Mårten Alkmark

Överläkare, sektionschef komplicerad förlossning, Med Dr 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Göteborg
Jag tog examen från läkarprogrammet på Karolinska institutet 2003. Genomgick min ST-utbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och blev färdig specialist 2010. Under mina första år som specialist roterade jag mellan benign gynekologi och obstetrik samt var under 2 års tid amanuens på läkarprogrammet. Sedan 2017 har jag varit sektionschef för högrisk obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i år försvarade jag min avhandling ”Managemnt of late term pregnancy” Deltar i följande:
Tisdag 31/8 08:00-08:30 - Pro 41 fulla graviditsveckor


Hanna Åmark

Sektionschef obstetrik Kvinnokliniken Södersjukhuset,  PhD. 
Jag har gjort ST på kvinnokliniken Södersjukhuset och blev specialist 2015 och har därefter arbetat inom obstetriksektionen KK SÖS. Jag disputerade hösten 2020 med en avhandling med fokus på kvinnor med BMI >30 och deras ökade risk för IUFD, prediktion, bakomliggande faktorer och möjliga mekanismer bakom riskökningen. Jag är för närvarande sekreterare i MM-ARG.  


 


 Deltar i följande:
Tisdag 31/8 15:00-16:30 - Mödradödsfall år 2020


Christina Bergh

Överläkare/HTA chef, Professor
Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Göteborgs Universitet samt HTA centrum VGR 
Professor i Obstetrik & Gynekologi, Göteborgs Universitet med fokus på reproduktionsmedicin, Registerhållare för Nationella Kvalitetsregistret för Assisterad befruktning, chef för HTA centrum VGR. Deltar i följande:
Måndag 30/8 12:45-14:15 - Ska vi frysa alla embryon vid IVF?


Lina Bergman

Docent och Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra
Jag är obstetriker och arbetar vid Östra sjukhuset i Göteborg. Jag forskar på halvtid med särskilt intresse i preeklampsi och organpåverkan hos mamman med fokus på hjärnan. Jag har forskningsverksamhet i Sydafrika och Sverige och samarbetar även med prekliniska och kliniska forskare i Sverige, USA, Chile, Sydafrika, England och Australien. Vi arbetar i en translationell approach för att förstå bakomliggande patofysiologiska mekanismer som kan leda till förbättrad diagnostik och behandling av kvinnor med preeklampsi. (www.preeclampsiaresearch.com) Deltar i följande:
Tisdag 31/8 12:45-14:15 - Aspirin under graviditet - något för alla?


Mats Brännström

Professor
Avd. för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 
Mats Brännström disputerade vid institutionen för Fysiologi, Göteborgs Universitet 1988 på en avhandling om biokemiska mekanismer vid ovulation. Efter post doc och subspecialisering i gynekologisk kirurgi i Adelaide, Australien blev han professor inom Obstetrik och Gynekologi år 2001. Han är och sedan 2009 avdelningschef/ämnesföreträdare vid Avdelningen för Obstetrik och Gynekologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Han har varit gästprofessor vid Harvard Medical School och Mayo Clinic, USA och är för närvarande adjungerad professor vid Baylor School of Medicine, USA. Hans kliniska arbete är inom gynekologisk onkologisk kirurgi och reproduktionsmedicin. Hans forskningslinjer har huvudsakligen varit ovariefysiologi och livmodertransplantation. Mats Brännströms team har sedan slutet av 1990-talet bedrivit grundforskning inom livmodertransplantation och låg bakom världens åtta första barn (2014-2017) som fötts från transplanterad livmoder. Han är medförfattare till mer än 350 forskningsartiklar och har varit huvudhandledare för 21 doktorander till disputation. Hans forskning stöds av Vetenskapsrådet, Knut o Alice Wallenbergs stiftelse, samt Jane o Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga ändamål. Deltar i följande:
Måndag 30/8 16:45-17:30 - Livmodertransplantation: en svensk innovation med lovande kliniska resultat


Jana Brodszki

Överläkare, Med. Dr.
Enhetsansvarig läkare för ultraljud i Lund, Skånes Universitetssjukhus
 
Ordförande i Ultra-Arg Fostermedicinare med huvudsakligt forskningsområde inom intrauterin tillväxthämning Huvudansvarig för TRUFFLE studien i Sverige (anslag från VR på 20 miljoner).


 Deltar i följande:
Tisdag 31/8 10:00-11:30 - Det tillväxthämmade fostret och när förlöser vi


Ylva Carlsson

Överläkare, Med.Dr.
Sektionschef Ultraljud/Specialistmödravård, Medicinskt Ledningsansvarig Obstetriskt ultraljud, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Överläkare och fostermedicinare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt sektionschef för obstetriskt ultraljud och specialistmödravården. Post Doc vid Sahlgrenska Akademin med huvudforskning inom perinatal hjärnskada och fostermedicin. Är involverad i både preklinisk forskning och ett flertal nationella kliniska studier rörande Magnesiumsulfat (SweMAG), preeklampsi (Impact), covid-19 (COPE) och heminduktion (OPTION). Deltar i följande:
Tisdag 31/8 10:00-11:30 - National fosterdiagnostik i första trimestern


Kristina Elfgren

Med Dr, överläkare spec ob/gyn Karolinska Universitetssjukhuset.
Ordförande i CARG.

Forskning fokuserad på HPV i screeningprogrammets olika delar samt HIV. Deltar i följande:
Måndag 30/8 08:00-09:30 - Hjälper utbildning och certifiering? Vilka är evidensen?


Fredrik Enlund

Docent i molekylär patologi
Chef Diagnostiskt centrum Region Kalmar län
Genetiker som arbetar med biomarkörer i solida tumörer och cancergenetik. Har forskningsprojekt inom fältet genetisk analys av lungcancer med NGS. Deltar i följande:
Måndag 30/8 10:00-11:30 - Målstyrd cancerbehandling och genetik


Kristina Gemzell Danielsson

Professor, överläkare, MD, PhD, Professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och Karolinska Institutet
Director of the WHO collaborating centre for research and research training in Human Reproduction and a member of the international medical advisory panel (IMAP) IPPFFIGO’s executive board and Chair of the FIGO committee on Human Rights, Refugees and Violence against women. Member of the Nobel Assembly, She is the past president of FIAPAC and the European Society for Contraception and Reproductive health. Deltar i följande:
Måndag 30/8 11:30-12:45 - Sponsorseminarium DROVELIS - A new contraceptive pill (E4 & DRSP) - Gedeon Richter
Onsdag 1/9 08:00-09:30 - Autonomi i abortvården
Måndag 30/8 11:30-12:00 - Sponsorseminarium - Gedeon Richter. Frågor och svar i anslutning till föreläsning kommer att ske i den chatt som finns i programpunkten. Klicka på titeln så kommer ni in i chatten.


Bill Grobman

MD MBA, Arthur Hale Curtis Professor of Obstetrics and Gynecology
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
After receiving his BA from Amherst College and his MD from Harvard Medical School, Dr. Grobman undertook training in Obstetrics and Gynecology as well as Maternal-Fetal Medicine at Northwestern University. During his fellowship training, he completed an MBA in Health Services Administration and Decision Sciences at Northwestern’s Kellogg School of Management. After completing his training, Dr. Grobman continued as faculty at the Feinberg School of Medicine, Northwestern University, where he is presently the Arthur Hale Curtis Professor in the Departments of Obstetrics and Gynecology, Preventive Medicine, and the Center for Healthcare Studies and the Vice-Chair of the Department of Obstetrics and Gynecology. His research has focused on the prediction and prevention of adverse obstetric outcome, he has been the PI on multiple NIH and foundation grants, has authored over 350 peer-reviewed publications, and is a member of the National Academy of Medicine. Deltar i följande:
Onsdag 1/9 16:45-17:30 - The ARRIVE study: interpretation and implementation


Maria Gyhagen

Överläkare, Docent,
Kvinnokliniken, SÄS, Borås
Jag är specialist i Obstetrik och Gynekologi sedan 1992 och disputerade 2013 på temat "Vaginalförlossningens långtidseffekter på bäckenbotten" vid Sahlgrenska akademin. Min forskningslinje är fortsatt att kartlägga effekter av olika obstetriska händelser på bäckenbotten och att identifiera skyddande åtgärder som förebygger urin och avföringsläckage och genitalt framfall senare i livet. Deltar i följande:
Onsdag 1/9 15:00-16:30 - Vaginal förlossningen och dess risker för bäckenbotten-långtidsperspektiv


Henrik Hagberg

MD, PhD, Professor i Obstetrik och Perinatalmedicin
Henrik Hagberg är professor och universitetsöverläkare och fn prodekan vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Forskningsfokus är perinatal hjärnskada, förtidsbörd och överburenhet. Han har publicerat >300 originalartiklar som citeras internationellt (H-index 106, Google Scholar) med medelcitering på 38/artikel. Dr Hagberg har forskningsanslag från EU, VR, Hjärnfonden och ALF. Deltar i följande:
Tisdag 31/8 12:45-14:15 - Neuroprofylax med MgSO4: vetenskaplig uppdatering och nationella riktlinjer


Joy Johanson Ellis

Mödrahälsovårdsöverläkare och medicinsk rådgivare
Central Mödrahälsovård, Regionhälsan, VGR

Joy Johanson Ellis har varit mödrahälsovårdsöverläkare i Göteborgsområdet sedan 2001. Kliniskt arbetar hon huvudsakligen på en specialistenhet för gravida med missbruk/beroende och deras barn. Deltar i följande:
Måndag 30/8 15:00-16:30 - Medicinsk turism - konsekvenserna för mödrahälsovården


Ove Karlsson

MD, PHD
Verksamhetschef NU-sjukvården

Obstetrisk anestesiolog med stort intresse för obstetrik, hemostas, blödningskomplikationer och verksamhetsutveckling. Har under ett par år tagit chefsjobb men börjar nu längta tillbaka till kliniken inklusive forskning, utbildning och handledning.Deltar i följande:
Tisdag 31/8 15:00-16:30 - Cirkulationskollaps hos gravida


Anneka Knutsson

Fil.Dr HögreVårdpedagogik
UNFPA, United Nations Population Fund, Chief Sexual and Reproductive Health

Anneka Knutsson är chef för avdelningen för sexuell och reproduktiv hälsa vid FN: s befolkningsfond (UNFPA) sedan 2017. Hon har mer än 30 års yrkeserfarenhet inom sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som barnmorska med 15 års kliniskt arbete; lärarutbildning i hälsovetenskap och doktorsexamen i vårdpedagogik. Hennes doktorsavhandling “To the best of my knowledge and for the good of my neighbor – a study of traditional birth attendants in Addis Ababa, Ethiopia” (2004) undersökte hur den traditionella barnmorskans kunskap och praxis påverkas och förändras i närheten till det moderna hälsosystemet. Hon har arbetat som barnmorskerådgivare för UNFPA i Bangladesh, som chef policyfrågor i utvecklingssamarbetet på Sida och som biståndschef på Sveriges ambassad i Addis Abeba. Deltar i följande:
Tisdag 31/8 16:45-17:30 - Barnmorskan - nyckeln till hållbar utveckling i ett globalt hälsoperspektiv?


Lena Lennerhed

Professor i idéhistoria, Södertörns högskola
Lena Lennerhed är idéhistoriker vid Södertörns högskola. Hennes forskning har framför allt rört idéer om sexualitet under 1900-talet. Den senaste boken, Kvinnotrubbel. Abort i Sverige 1938-1974 (2017), handlar om kvinnors abortansökningar och de utredningar som följde. En tidigare bok, Historier om e[ bro[ (2008) behandlar illegala aborter i Sverige under 1900-talet. Lennerheds pågående forskning rör dels den svenska aidsepidemin, och dels epilepsihistoria. Deltar i följande:
Onsdag 1/9 08:00-09:30 - Före den svenska aborträtten


Linnea Lindroos

Specialistläkare, VÖL Akutmottagning för gravida och nyförlösta, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra 
Doktorand 
Har arbetat inom Obstetriken/SU sedan 2013 och varit ledande i utvecklingen av Akutmottagningen för gravida och nyförlösta. Har utvecklat Sveriges första obstetriska triagesystem  för stöd i bedömning av gravida och nyförlösta patienter som söker akutsjukvård. Bedriver nu forskning inom området obstetriskt triage. Medlem i MM-ARG och har även ett intresse för krishantering.  


 


 Deltar i följande:
Tisdag 31/8 15:00-16:30 - Mödradödsfall år 2020


Kristina Lod Castell

Leg. Barnmorska, Senior Policyrådgivare, RFSU
Barnmorska från Göteborg som de senaste 10 åren har arbetat med global hälsopolicy med extra fokus på aborträttigheter, mödrahälsa och SRHR i humanitära kontexter. Har arbetat för FNs Befolkningsfond i Nepal och med aborträttigheter i Filippinerna. Är aktiv medlem i ett flertal aborträttsnätverk på nationell, regional och global nivå.  


 


 Deltar i följande:
Onsdag 1/9 08:00-09:30 - Dagens abortmotstånd


Kersti Lundin

Docent, Enhetschef Reproduktionslaboratoriet
Kvinnosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Disputerad i Zoofysiologi vid Göteborgs Universitet. Började 1991 som embryolog och forskare vid Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska, sedan 1997 verksam som laboratoriechef. Har publicerat ett stort antal artiklar, ffa inom embryoutveckling in vitro, men även många nationella och internationella guidelines inom assisterad befruktning. Föreläser vid möten, kurser och workshops världen över. Varit delaktig i uppstart och drift av både svenska och nordiska fertilitetsprojekt och föreningar. Verksam under många år inom European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), bla. under 2015-2017 som ordförande. Deltar i följande:
Måndag 30/8 12:45-14:15 - Assisterad reproduktion - 40+ år efter Louise Brown - var står vi idag och vart är vi på väg?


Maria Lycke

Kvinnosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Överläkare, PhD. 
Läste medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping 2001-2006 och påbörjade specialistutbildning i Gynekologi och Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2008. Subspecialist i gynekologisk tumörkirurgi vid årsskiftet 2021/2022. Jag försvarade min avhandling i april 2020 vid Göteborgs Universitet. Deltar i följande:
Måndag 30/8 10:00-11:30 - Tumörgenetiska biomarkörer-Framtidens diagnostik”


Susanne Malander

VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, gynsektionen Skånes Universitetssjukhus Lund, Överläkare, PhD
Arbetar som gynonkolog med samtliga maligna gyn diagnoser, men har som huvudintresse ärftlig ovarialcancer. Varit drivande i uppbyggnaden av den genetisk screeningverksamheten för ovarialcancer i Södra regionen. Detta intresse har gjort att introduktionen av behandling med PARP-hämmare legat mig varmt om hjärtat. Är studieansvarig inom sektionen och har en plats i NSGO-CTU. 


 Deltar i följande:
Måndag 30/8 10:00-11:30 - Ovarialcancer och BRCA- möjligheter och utmaningar


Lena Marions

Docent i obstetrik och gynekologi, Överläkare
VO kvinnosjukvård/Förlossning Södersjukhuset Stockholm
Institutionen för klinisk forskning och utbildning Karolinska Institutet

Tidigare ordförande i TON-ARG. Flertal pågående forskningsprojekt inom reproduktiv hälsa. Tills nyligen specialssakkunnig inom gynekologi för region Stockholm samt regionens representant för kvinnosjukvård och förlossning i nationella programområdet (NPO). Medicinsk redaktör för Läkartidningen. Deltar i följande:
Måndag 30/8 15:00-16:30 - Kvinnors hälsa och EU-vård, vem får ersättning?


Emma Nilsson Condori

Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Med dr. 
Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Emma Nilsson Condori har de senaste 5 åren arbetat med IVF på Reproduktionsmedicinskt Centrum, och disputerade i april 2021 i ämnet Reproduktionsmedicin med avhandlingen Female fertility and Bariatric Surgery - Getting past the wallHon har dessförinnan arbetat med bl.a. infertilitetsutredningar på Kvinnokliniken, Centralsjukhuset Kristianstad. Deltar i följande:
Måndag 30/8 12:45-14:15 - IVF – hur påverkar övervikt och ålder?


Anna Öfverholm

Överläkare, Klinisk genetik och genomik, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anna jobbar sen många år på cancergenetiska mottagningen på Sahlgrenska och sitter med i RCCs nationella arbetsgrupp för onkogenetik och SFMGs arbetsgrupp för onkogenetik. Deltar i följande:
Måndag 30/8 10:00-11:30 - Vem skall ha en cancergenetisk utredning? – de breda panelernas era”


Lisa Parén

Överläkare, Verksamhet Obstetrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Specialist inom obstetrik och gynekologi sedan 2006, ordförande i Mödramortalitets-ARG. Deltar i följande:
Tisdag 31/8 15:00-16:30 - Session 8 Mödradödsfall år 2020
Tisdag 31/8 15:00-16:30 - Inledning


Katarina Remaeus

BB Stockholm, Överläkare, PhD
Jag gjorde min specialistutbildning på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och blev färdig 2011. Nu arbetar jag på BB Stockholm och är sedan i år medicinskt ansvarig överläkare på förlossningen. Jag erhöll min forskarutbildning med inriktning perinatal epidemiologi på Karolinska Institutet och disputerade i februari 2021 med avhandlingen "Inflammatory arthritis and pregnancy". Även om mitt forskningsfokus har varit reumatisk artritsjukdom är jag intresserad av, och nyfiken på, de flesta frågor som rör vår obstetriska vardag. Jag är engagerad i Robson ARG och perinatal ARG. Deltar i följande:
Tisdag 31/8 08:30-09:00 - Pro 42 fulla graviditetsveckor


Emilia Rotstein

Specialistläkare inom Obstetrik och Gynekologi
Doktorand, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, KI Karolinska Bäckenbottencentrum
ME Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Jag arbetar kliniskt på Karolinska Bäckenbottencentrum där vi i vårt multidiciplinära team träffar kvinnor i olika skeenden i livet med bäckenbottendysfunktion i anslutning till eller långt efter förlossningen. Därutöver skriver jag min avhandling på samma tema, och föreläser om Bäckenbottnens anatomi och fysiologi samt de besvär som kan uppstå till följd av förlossningsskador. Deltar i följande:
Onsdag 1/9 15:00-16:30 - Bäckenbottenanatomi: från 2-D till 3-D


Johanna Rydelius

Benigna teamet, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Specialistläkare, doktorand
Genomgick läkarutbildning vid Lunds universitet och gjorde därefter AT i Trollhättan. Påbörjade ST på Kvinnokliniken Sahlgrenska 2011 och blev klar specialist 2016. Arbetar med benign gynekologisk kirurgi med fokus på bl.aendometriosHon är doktorand vid Sahlgrenska Akademin och avhandlingen kommer att handla om klinisk handläggning av andra trimester-aborter. Hon har även ett globalmedicinskt intresse och hon har arbetat för Läkare utan gränser vid två tillfällen. Deltar i följande:
Onsdag 1/9 08:00-09:30 - Abortvård i skuggan av Covid


Alkistis Skalkidou

MD, PhD, Professor in Obstetrics and Gynecology
Docent, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Född i Aten, Grekland, 1977, Alkistis fick läkarlegitimation 2000 och disputerade inom epidemiologi 2005, båda vid Aten universitet. Hon flyttade till Sverige och fortsatte med post-doc studier inom förlossningsdepression på institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; hon blev specialist i obstetrik och gynekologi 2010 och docent 2011. Sedan 2017 är hon professor vid samma institution, en av initiativtagarna till WOMHER center och är aktivt involverad i forskning kring perinatal mental ohälsa, vulvodyni, risk för cancer efter ART, risker från olika MHT preparat och effekten av sex-steroid modulerande behandling på COVID-relaterad morbiditet. Samtidigt arbetar hon som överläkare på Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, med patienter med könsdysfori och tillstånd inom gynekologisk endokrinologi. Hon är gift och har tre döttrar. Deltar i följande:
Tisdag 31/8 12:45-14:15 - Förlossningsdepression: från molekyl till samhälle 


Björn Strander

Överläkare, Docent
Kungshöjds gynekologmottagning och Regionalt cancercentrum Väst
Halvpensionär och kliniskt verksam. Tidigare ordförande i Socialstyrelsens sakkunniggrupp samt nationell vårdprogramgrupp/Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention. Sakkunnig vid SBUMottagare av Founder’s Medal, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Tidigare registerhållare för Cytburken. Mångårigt forskningsintressen kring screening och kolposkopi. Tidigare kursledare för återkommande kolposkopikurser. Tycker det är viktigt med utveckling och professionalisering av gynekologernas avgörande del i cervixscreeningen Deltar i följande:
Måndag 30/8 08:00-09:30 - Hjälp från kvalitetsregister, bilddokumentation och audit?


Ann Thurin Kjellberg

Universitetssjukhusöverläkare, Docent
Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Genomgick läkarutbildning vid Göteborgs universitet och gjorde sedan AT i Sollefteå och flyttade därefter till Linköping för ST och började 1992 att arbeta inom RMC i Linköping. Flyttade sedan 1997 till Sahlgrenska och arbetar där sedan dess. Avhandling 2005 "Elective singel embryo transfer". Docent 2016. Deltar i följande:
Måndag 30/8 15:00-16:30 - Reproduktiv turism


Lil Valentin

Doktor, Senior professor
Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet,
Skånes Universitetssjukhus
Senior Professor i Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet. Huvudsakligt forskningsintresse: Obstetrisk och gynekologisk ultraljudsdiagnostik. Fler än 200 vetenskapliga publikationer, inbjuden talare/lärare vid fler än 100 vetenskapliga möten och fler än 100 nationella och internationella kurser. Organisatör av fler än 30 efterutbildningskurser i ultraljudsdiagnostik. Redaktör för Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2005 – 2011. Styrelseuppdrag i flera vetenskapliga organisationer och kommittéer. En av grundarna till International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) och International Endometrial Tumor Analysis (IETA) konsortierna. Fellow ad eundum av the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Mottagare av Ian Donald Gold medal år 2019 (“the Ian Donald Gold Medal Award is bestowed upon an individual who has made an outstanding scientific contribution to the advancement of diagnostic ultrasound in Obstetrics and Gynecology, and who has changed the way ultrasound is practiced through research or innovation”) Deltar i följande:
Tisdag 31/8 10:00-11:30 - Cervixlängd för prediktion av förtidsbörd

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se