Utställning och Sponsorskap

I samarbete med Skånes universitetssjukhus och Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö bjuder SFOG in till SFOG – veckan 2020 på Malmö Live. Vi erbjuder ett mycket spännande vetenskapligt program och sociala aktiviteter med stora möjligheter att umgås med professionen. Utställningen koncentreras till ett plan som erbjuder stora möjligheter till möten med alla deltagare. Föreläsningssalen för plenarseminarier ligger i anslutning till utställningen och samtliga kaffepauser äger rum på detta våningsplan. Posterutställningen kommer också att integreras med utställningen.

Schemat för dagarna är ämnesmässigt klart och majoriteten av föreläsarna är beslutade med undantag för posterpresentationer, avhandlingar och dylikt som beslutas av SFOG´s vetenskapliga nämnd och därför inte är klart förrän till våren. Tid för sponsrade symposier är avsatt under det förlängda lunchuppehållet alla dagarna. Det finns också möjlighet att ha sponsrade symposier på morgonen och på eftermiddagarna. Kvällarna består av ett välkomstmingel på måndagen, en social aktivitet på tisdagen och en kongressmiddag på onsdag. Vi är stolta över att få bjuda in våra viktiga samarbetspartners inom industrin att medverka under 2020 års möte!

För att anmäla dig som sponsor vänligen klicka här:

Kontakt:
Meetagain Konferens
Josefin Lundmark
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00
Mobil: 010-171 71 34

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se

 

Viktiga datum

Konferensen pågår 24-27 augusti