I samarbete med Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2018 som kommer hållas vid Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Ni har att se fram emot ett mycket spännande vetenskapligt och socialt program

Boka redan nu 27-30 augusti så ses vi under SFOG-veckan 2018!