I samarbete med Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2018 som kommer hållas vid Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Ni har att se fram emot ett mycket spännande vetenskapligt och socialt program

App till SFOG-veckan 2018

App till SFOG-veckan 2018

Mötet har en egen app som kommer vara till stor användning under mötet. Där kommer du som deltagare ha möjlighet att skräddarsy ditt eget möte, delta aktivt på de föreläsningar där föreläsare och moderatorer valt att ha möjlighet till omröstningar och frågeställningar, samt ta del av information som kommer löpande under mötets gång.
Ladda gärna ner appen redan idag genom att via mobil klicka på denna länk eller genom att söka på SFOG-veckan 2018 på Google Play eller App Store.