Kontakt

För praktisk information om konferensen samt frågor gällande anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain support
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Partner och utställare:
Kontaktperson: Ewa-Karin Franck
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08- 664 58 00

Ansvarig kongress:
Gill Kullberg, verksamhetschef, överläkare, läkarchef obstetrik och gynekologi, Region Örebro län
Epost: gill.kullberg@regionorebrolan.se

Frågor avseende program, föredrag, posters:
Ansvarig vetenskaplig kommitté: Jan Brynhildsen, Professor/överläkare, Örebro universitet/Universitetssjukhuset Örebro
Epost: jan.brynhildsen@regionorebrolan.se

SFOGs Kansli
Drottninggatan 55, 2tr
Stockholm 111 21
Telefon: 08-440 01 75
Epost: kansliet@sfog.se

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se