Kontakt

För praktisk information om konferensen samt frågor gällande anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
Kontaktperson: Ewa-Karin Franck
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 070-725 19 19

Sponsorer:
Kontaktperson: Josefin Lundmark
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08- 664 58 00

Ansvarig kongress:
Lotta Wassén, Överläkare Med. Dr, Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin
Epost: ann-charlotte.wassen@vgregion.se

Frågor avseende program, föredrag, posters:
Ansvarig vetenskaplig kommitté: Bo Jacobsson, Professor/överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Epost: bo.jacobsson@obgyn.gu.se

SFOGs Kansli
Drottninggatan 55, 2tr
Stockholm 111 21
Telefon: 08-440 01 75
Epost: kansliet@sfog.se

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se