Kontakt

För praktisk information om konferensen samt frågor gällande anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

Sponsorer och utställning:
Kontaktperson: Josefin Lundmark
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08- 664 58 00
Mobil: 010-171 71 34

Ansvarig kongress:
Pia Teleman, verksamhetschef, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
Epost: Pia.Teleman@skane.se

Katarina Lindahl, chefssekreterare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
Epost: Katarina.Lindahl@skane.se

Frågor avseende program, föredrag, posters:
Ansvarig vetenskaplig kommitté:
Stefan Hansson, professor och avdelningschef Lunds universitet/VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
Epost: Stefan.Hansson@skane.se

SFOGs Kansli
Drottninggatan 55, 2tr
Stockholm 111 21
Telefon: 08-440 01 75
Epost: kansliet@sfog.se

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se