Tillgång till den virtuella plattformen (endast för anmälda deltagare, se fliken Anmälan och Priser)

Om du inte tidigare har loggat in på plattformen, gå till https://virtual.appinconf.com/register där du måste skapa ett konto med den e-postadress som användes under registreringen (annars får du inte direkt tillgång till SFOG-veckan 2021). Glöm inte att bekräfta kontot via det email som du får direkt efter att du har skapat kontot.

Om du tidigare har loggat in på plattformen, gå till följande länk och logga in igen: https://virtual.appinconf.com/

Blir du ombedd att ange en konferenskod är den “sfog2021”

Om du har några problem, vänligen skicka ett email till support.sfog2021@appinconf.com eller ring 046-270 60 60.

 

 SFOG-veckan i Göteborg
30 augusti -1 september 2021

Tyvärr har pandemin inte utvecklats så som vi önskade. I nuläget har vi tillsammans med SFOGs styrelse beslutat att minimera risken för virusspridning under SFOG-veckan i Göteborg. I stället planerar vi ett högklassigt digitalt möte. Vi kommer att arrangera ett så kallat hybridmöte där majoriteten av föreläsarna kommer att befinna sig i en hypermodern studio på Svenska Mässan i Göteborg. Därifrån sänds mötet med teknik av högsta kvalitet, allt för att det skall bli enkelt att följa föreläsningarna och för att möjliggöra kommunikation med föreläsarna.

Vi kommer bl. a. att få höra om Assisterad befruktning i dag och i morgon, Kolposkopins roll i Sverige, Induktion av förlossning var och hur samt OGU-symposiet Värna aborträtten. Vi har också en session som heter Medicinsk turism som tar upp de problem som uppstår när patienterna varit utomlands och fått ordinationer som krockar med svensk handläggning. Vi har också tre högt renommerade plenarföreläsare, Bill Grobman ordförande i Society Fetal Maternal Medicine och ansvarig för Arrive-studien, Anneka Knutsson, barnmorska, som är chef för reproduktiv hälsa vid FN:s befolkningsfond i New York och Mats Brännström, professor i Göteborg och initiativtagare till uterustransplantationsprojektet.

Detta och mycket mer kommer att presenteras i Göteborg.

Varmt välkomna
Lotta Wassén och Bo Jacobsson

Arrangörer

Lotta Wassén – kongressgeneral

Bo Jacobsson – huvudansvarig för vetenskapliga programmet

Vetenskapliga kommittéen

Bo Jacobsson, ordf.
Christina Bergh
Lina Bergman
Ylva Carlsson
Pernilla Dahm-Kähler
Maria Gyhagen
Pihla Kuusela
Verena Sengpiel
Karin Sundfeldt
Lotta Wassén
Julia Nordborg-Wängberg

Organisationskommittee

Lotta Wassén, ordf.
Eva Carlsson Humla
Caroline Stadelman
Julia Nordborg-Wängberg
Bo Jacobsson

Stort grattis till våra vinnare i montertävlingen!
Ni hade flest besök i våra sponsorers montrar och har vunnit deltagarpass till nästa års möte samt böcker från Studentlitteratur.

Anna Karlsson
Anna Simu
Katarina Kebbon Vaegter
Birgitta Segeblad
Hala Younis
Maria Westerdahl
Amanda Fagerkrantz

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se