Program SFOG-veckan 2024

Med reservation för ändringar.

 

 

08.00 – 10.00 Registrering, utställning och kaffe
10.00 – 10.30 Öppningsceremoni
10.30 – 12.00

Efter nationella riktlinjerna för provocerad vulvodyni – hur ser vården ut idag?

Moderator: Ulrika Heddini och Paulina Arntyr Hellgren

10.30-11.00 Vad är vulvodyni? Hanna Abäck Lundberg, Anna Holm, Beatrice Berter
11.00-11.20 Nationella riktlinjerna, Nina Bohm-Starke
11.20-11.35 Redovisning av enkät till landets verksamhetschefer – hur har de nya riktlinjerna implementeras runtom i landet? Christina Rydberg
11.35-11.50 Exempel på hur man arbetat med riktlinjerna i Västerbotten, Therese Lindberg
11.50-12.00  Diskussion och frågor

Lokal: Kongresshallen

Obstetrik – Stora barn (Hur stort är för stort?)

Moderator: Karin Hildén och Michaela Granfors

Ett symposium om ”stort barn”: Från misstanke till förlossning. Vilken är den optimala handläggningen och för vem gör vi nytta?
Michaela Granfors, Sophia Brismar, Malin Thorsell

Lokal: Handskmakaren

12.00 – 13.15 Lunch och besök i utställningen
Företagssponsrat symposium: Applied Medical
13.15 – 14.45

Sexuellt våld genom livet
Del 1: Barn och sexuell utsatthet

Moderator: Nina Rung och Lovisa Bergengren

13.15-13.20 Introduktion
13.20-13.50 Barn och sexuellt våld, Stefan Rune
13.50-14.20 Ungas utsatthet för sexuellt våld, Anna Möller
14.20-14.45 Hur påverkas unga av porren? Nina Rung

Lokal: Kongresshallen

14.45 – 15.15 Kaffe och besök i utställningen
15.15 – 16.15

Sexuellt våld genom livet
Del 2: Kvinnan och sexuellt våld

Moderator: Nina Rung och Lovisa Bergengren

15.15-15.35 Vuxnas utsatthet- hur ser vi det vi inte letar efter? Johanna Belachew
15.35-16.15 Paneldebatt
Goda exempel

Lokal: Kongresshallen

16.15 – 16.45 PAUS och besök i utställningen
16.45 – 18.15

Svenskt nätverk för nationella kliniska studier (SNAKS): ”SNAKS med snacks”

Moderator: Verena Sengpiel och Lovisa Bergengren

16.45-16.55 Vad gör SNAKS, Verena Sengpiel
16.55-17.20 CDC4G-studien, Helena Backman
17.20-17.45 EVA-studien, Sophia Brismar
17.45-18.10 SALSTER, Annika Strandell

Lokal: Kongresshallen

OGU symposium: Hållbart läkarliv – lärdomar från forskning och klinisk praxis

Moderator: Leila Chatti och Kajsa Handal

16.45-17.55 Hållbart läkarliv – Gemensam föreläsning, Anamaria Withmer och Fredrik Bååthe
17.55-18.15 Diskussion

Lokal: Handskmakaren

18.30-

Get-together

 

 

fr 07.30

08.00 08.30

Registrering

Företagssponsrat symposium Solann:
Uterine and Vault Manipulation in Laparoscopic and Robotic Surgery – Your Assistant and Ally; Dr. Barry Whitlow 

08.30 – 10.00

Dags för en ny abortlag!

Moderator: Helena Kopp Kallner och Jan Brynhildsen

08.30-08.35 Inledning
08.35-08.55 Juridiska aspekter, Johanna Westeson, Jurist RFSU
08.55-09.15 Abort efter v 18 – abortlagen, tillämpning och praxis, Ingrid Sääv
09.15-09.35 Den pågående abortutredningen, Inga-Maj Andersson, regeringens utredare
09.40-10.00 Diskussion

Lokal: Kongresshallen

OGU-symposium: Intrapartalt Ultraljud

Moderator: Amanda Larsson och Anna Törn

8.30-9.15 Ultraljud i förlossningsrummet: Hur? Varför? När? Torbjörn Eggebö
09.15 -09.40 Intrapartalt ultraljud som pilotprojekt i Sverige, Annica Morén

Lokal: Handskmakaren

10.00 – 10.30 Kaffe och besök i utställningen
10.30 – 12.00

Robotkirurgi – Pros and cons

Moderator: Henrik Falconer och Lena Wijk

10.35-10.50 Pro robot – benign kirurgi, Malin Brunes
10.50-11.05 Con robot – benign kirurgi, Andrea Stuart
11.05-11.15 Diskussion
11.15-11.30 Con robot – malign kirurgi, Sahar Salehi
11.30-11.45 Pro robot – malign kirurgi, Pernilla Dahm-Kähler
11.45-12.00 Diskussion

Lokal: Kongresshallen

Bästa avhandlingar & Bästa ST-arbeten

Moderator: Ann Josefsson och Sofie Graner

Avhandlingar
10.30-10.50 Hyperglycaemia during pregnancy: The challenge of screening and deciding diagnostic criteria for gestational diabetes in Sweden, Maryam deBrun
10.55-11.15 Resistance Training and Physical Activity in Postmenopausal Women: Effects on Vasomotor Symptoms, Quality of Life and Microcirculation, Emilia Berin

ST-arbeten
11.20-11.30 Maternal origin matters –Country of birth as a risk factor for obstetric anal sphincter injuries, Kristin André
11.30-11.40 Can beetroot juice improve preeclampsia outcome? Matilda von Rosen
11.40-11.50 Validation of a model for predicting, Erik Holmström Thalme

Lokal: Handskmakaren

12.00 – 13.15

Företagssponsrat symposium: Gedeon Richter
Hormonell behandling vid endometrios
Moderator: Professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet samt överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föreläsare: MD, PhD Christian Moberg, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lunch och besök i utställningen

13.15 – 14.15

Plenarföreläsning: Delivering better birthdays
Tim Draycott, UK

Lokal: Kongresshallen

Moderator: Emelie Ottosson

14.15 – 14.45

Kaffe och besök i utställning + posterutställning

14.45 – 16.00

OGU-symposium: Practical obstetrics 

Moderator: Hanna Östling och Susanne Hesselman

14.45-14.50 Introduction: Hanna Östling and Susanne Hesselman
14.50-15.20  ”Sky-high Safety: The Role of Simulation to Improve Obstetric Care”: Emelie Ottosson
15.20-15.50 New innovations in intrapartum care – OdonAssist device and Impacted Fetal Head at CS: Tim Draycott
15.50-16.00 Discussion

Lokal: Kongresshallen

Fria föredrag gyn

Moderator: Annika Idahl

Program meddelas senare

Lokal: Handskmakaren

16.15 – 17.30

Kultursensitiv vård, till vilket pris? Vad kan vi göra? Vad görs idag? Hur har interventioner fallit ut?

Moderator: Mehreen Zaigham och Irma Mehmedagic

16.15-16.20 Introduktion
16.20-16.40 Oväntade men ovärderliga lärdomar under pandemikrisen! Reflektioner om dynamiken i interkulturell kommunikation vid våra kvinnokliniker, Mia Appelbäck
16.40-17.00 Har gynekologer verkligen en stereotyp bild av sociala värderingar hos immigrantpatienter? Pontus Strimling
17.00-17.20 När vi vill väl -men det blir fel! Interventioner för förbättrad vård för utsatta migrantkvinnor, Birgitta Essén
17.20-17.30 Diskussion

Lokal: Kongresshallen

Fria föredrag ob

Moderator: Bo Jacobsson

Program meddelas senare

Lokal: Handskmakaren

18.30-  Kvällsaktivitet

 

,

fr 07.30

08.00-08.30

Registrering

Företagssponsrat symposium Life Genomics:
Ziwig Endotest® – Ett salivtest för diagnos av endometrios
Samir Hamamah, Gynecologist and Professor in Reproductive Medicine (MD PhD)

08.30 – 10.00

Hur kan vi bli bättre och få en mer jämlik vård? Fakta, tips och tricks från våra kvalitetsregister

Moderator: Michaela Granfors och Linnea Lindroos  

08.30-08.45 Vad gör ni för att få så bra resultat? Tips från olika kliniker Sverige, Michaela Granfors och Linnea Lindroos
08.45-09.00 20 år av kreativ regional kvalitetssamverkan i Sydöst, Michael Algovik
09.00-09.15 Graviditetsregistret – hela vårdkedjan för gravida och födande i ett register, Teresia Svanvik
09.30-09.45 Vad registrerar vi som komplikation och tycker vi lika? Elin Collins
Avslutande paneldiskussion

Lokal: Kongresshallen

Hur ska framtidens urogynkirurgi se ut?

Moderator: Markus Jansson och Lina Jans

08.30-09.00 SFOG-råd kring val av operationsmetod vid apikal prolaps, Marie Söderberg
09.00-09.30 Alltid sist i kön, Maria Sarberg
09.30-10.00 Patientstyrd propofolsedering, Ida Bergman
Diskussion i samband med föreläsningarna

Lokal: Handskmakaren

10.00 – 10.30 Kaffe och besök i utställningen
10.30 – 12.00

SFOGs årsmöte

Lokal: Kongresshallen

Barnmorskesymposium:
”Skärp dig, alla föder ju barn”
Jämlik och evidensbaserad hjälp vid förlossningsrädsla – var står vi idag och hur ska vi nå målet?

Moderator: Jennie Lenntorp

10.30-11.15 Hur påverkas kvinnan, barnet och familjen av förlossningsrädsla och prenatal stress? Rebecca Rickert Olsson
11.15-11:45 Exempel på effektiva arbetssätt i behandling och stöd vid förlossningsrädsla, Utbildningsprojekt för mödravården
Digital vård
Linda Nääs och Jennie Lenntorp
11.45-12.00 Diskussion

Lokal: Handskmakaren

12.00

Företagssponsrat symposium Exeltis:
Bonjesta® – ett nytt alternativ vid graviditetsillamående, Pedro-Antonio Regidor, MD PhD, Specialist for Obstetrics and Gynecology, Medical Director Exeltis Europe

Lunch och besök i utställningen

13.15 – 14.15
SFOG:s fackliga symposium
Lokal: Kongresshallen

Barnmorskesymposium:
Barnmorskan i abortvården – Förändring av abortlag och införande av mifegyneintag i hemmet – en gruppdiskussion

Moderator: Helena Kilander och Frida Södergren

Lokal: Handskmakaren

14.15 – 14.45 Kaffe och besök i utställningen
14.45 – 16.15

Hur många kockar ska vi ha i soppan??
Hur kan riktlinjearbeten samordnas? Vem har ”sista ordet”?
En gemensam diskussion med företrädare för olika aktörer.

Moderator: SFOG:s ordförande Christer Borgfeldt

  • Mats Bojestig (NPO)
  • Kerstin Nilsson (professionen/tid SBU)
  • Andreas Swahn (Regionråd, region Örebro Län)
  • Tomas Lindén (Socialstyrelsen)

Lokal: Kongresshallen

16.15 – 17.30

MM-ARG: Mödradödsfall i Sverige 2023

Moderator : Hanna Åmark

Lokal: Kongresshallen

19.00

Kongressmiddag

 

…,

08.00 – 08.30 Registrering
08.30 – 09.30

Plenarföreläsning: Long term effects of obesity and hyperglycemia during pregnancy for the child
Prof. Patrick Catalano, Boston

Lokal: Kongresshallen

Moderator: Helena Backman

09.30 – 10.00 Kaffe och besök i utställningen
10.00 – 11.30

Why and when should we treat GDM?

Moderator: Helena Backman och Linda Englund

10.00-10.20 GDM now and in the future? Helena Backman
10.20-10.40 Should we diagnose and treat early GDM? David Simmons, Professor, Sydney
10.40-11.00 GDM and the possibility for prevention of diabetes and CVD in women, Stefan Jansson, PhD, GP
11.00-11.30 Paneldiscussion with Prof. Catalano and speakers

Lokal: Kongresshallen

Upprepade missfall

Moderator: Juliane Baumgart

10.00-10.30 Pregnancy loss – tender loving care or can we do something more? Tanja Hartwig
10.30-11.00 PGT för ärftliga och icke ärftliga orsaker till missfall, Erik Iwarsson

Lokal: Handskmakaren

11.30 – 12.30 Lunch och besök i utställningen
Företagssponsrat symposium: Astellas Pharma
12.30 – 13.30

Miljöeffekter på reproduktion – erfarenheter från PFAS-skandalen i Ronneby

Moderator: Matts Olovsson

12.30-12.45 PFAS – vad är det och är det ett problem? Docent Anna Kärrman Miljökemist Örebro Universitet
12.45-13.15 Vad händer och hur påverkas gravida och barn? Docent Christel Nielsen, epidemiolog Lunds universitet
13.15-13.30 Diskussion

Lokal: Kongresshallen

13.30 – 14.00 Kaffe och besök i utställningen
14.00 – 15.00

Antibiotikaprofylax inom obstetriken – hur gör vi och hur borde vi göra?

Moderator: Hanna Östling och Lovisa Bergengren

14.00-14.10 Hur gör vi? Kartläggning av antibiotikabruk under förlossning, Lovisa Eklöf
14.10-14.30 Hur borde vi göra? Obstetriskt perspektiv, Karin Pettersson
14.30-14.50 Hur borde vi göra? Infektionsläkarperspektiv, Malin Vading och Anna Wimmerstedt, STRAMA.
14.50-15.00 Diskussion

Lokal: Kongresshallen

”MHT 2.0”  – Vad gäller idag?

Moderator: Anna-Clara Spetz Holm och Kerstin Nilsson

Presentation av riktlijer och diskussion, Natalia Cruz & EndokrinARG

 

Lokal: Handskmakaren

15.00 – 15.30

Avslutningsceremoni

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se