SFOG-veckan i Örebro 2 -5 september 2024

Prel. schema SFOGveckan 2024

 

08.00 – 10.00 Registrering, utställning och kaffe
10.00 – 10.30 Öppningsceremoni
10.30 – 12.00 Vulv-ARG: Nya riktlinjer – hur har det gått?
Moderator: Nina Bohm-Starke 
Obstetrik – Stora barn
Moderator: Karin Hildén
12.00 – 13.15 Lunch och besök i utställningen
13.15 – 14.45

Vad gör porren med oss?
Moderator: Lovisa Bergengren

 • Anna Möller
 • Johanna Belchew
 • Nina Rung
14.45 – 15.15 Kaffe och besök i utställningen
15.15 – 16.15
Våld med barnets perspektiv inom ob/gyn
16.15 – 16.45 PAUS och besök i utställningen
16.45 – 18.15

Svenskt nätverk för nationella kliniska studier  (SNAKS)-  ”SNAKS med snacks”
Moderator: Verena Sengpiel

 • CDC4G-studien (Helena Backman)
 • EVA-studien (Sophie Brismar)
 • Korta presentationer av pågående studier

OGU symposium
Hållbarhet inom Ob- Gyn – ”hållbara gynekologer”

 • Anna-Maria Withmer
 • Åsa Wahlberg

 

07.30 – 08.30 Registrering
08.30 – 10.00

Dags för en ny abortlag!
Moderator: Helena Kopp Kallner

 • Ingrid Sääv
 • Jurist
 • Ina-Maj Andersson

OGU -symposium
Intrapartalt Ultraljud
Moderator: Amanda Larsson Örebro

 • Annika Morén
 • Torbjörn Eggebö (Trondheim)
10.00 – 10.30 Kaffe och besök i utställningen
10.30 – 12.00

Robotkirurgi – Pros and cons
Moderator: Henrik Falconer, Lena Wijk 

 • Andrea Stuart Helsingborg/LU – con
 • Malin Brunes SÖS – pro
 • Pernilla Dahm-Kähler – pro
 • Sahar Salehi – con
ST-arbeten + avhandlingar
Moderatorer: Vetenskapliga sekreteraren och utbildningssekreteraren
12.00 – 13.15 Lunch och besök i utställningen
13.15 – 14.15

Plenarföreläsning Simulering och teamträning- var står vi idag? ”Team training 2.0”
Tim Draycott UK
Moderator: Emelie Ottosson

14.15 – 14.45 Kaffe och besök i utställning + posterutställning
14.45 – 16.00

OGUsymposium
Praktisk obstetrik

Emelie Ottosson & Tim Draycott

Fria föredrag gyn
16.15 – 17.30

Kultursensitiv vård, till vilket pris?
Symposium gyn Global-ARG

Fria föredrag ob

 

 

07.30 – 08.30 Registrering
08.30 – 10.00

Hur kan vi använda Kvalitetsregistren för att få bättre jämlik vård?
Moderator: SFOGs Kvalitetssekreterare

 • Regional samverkan etc
 • Verksamhetsperspektiv
 • Hur använder vi reg.data i klinisk vardag? Hur rapporterar vi?  
”Alltid sist i kön”
UR-ARG (Maria Sarberg)
10.00 – 10.30 Kaffe och besök i utställningen
10.30 – 12.00 SFOGs årsmöte

Barnmorskesymposium Förlossningsrädsla – var står vi idag?  “Förlossningsrädsla 2.0”
Moderator: Jennie Lenntorp

 • Rebecca Rickert Olsson
 • ”Min barnmorska” projektet, Falun
12.00 – 13.15 Lunch och besök i utställningen
13.15 – 14.15
SFOG:s fackliga symposium 
 
BM –symposium: ”Barnmorskan i abortvården”
Helena Kilander
Frida Södergren Klara

 

14.15 – 14.45 Kaffe och besök i utställningen
14.45 – 16.15

Hur många kockar ska vi ha i soppan??
Hur kan riktlinjearbeten samordnas? Vem har ”sista ordet”?
Moderator: SFOG:s ordf. Christer Borgfeldt

 • Mats Bojestig (NPO)
 • Kerstin Nilsson (professionen/tid SBU)
 • Andreas Swahn (politiken)
 • Tomas Lindén (Socialstyrelsen)
16.15 – 17.30

MM-ARG
Mödradödsfall i Sverige 2023
Moderator : Hanna Åmark

 

07.30 – 08.30 Registrering
08.30 – 09.30

Plenarföreläsning
Long term effects of obesity and hyperglycemia during pregnancy for the child
Prof Patrick Catalano, Boston
Moderator: Helena Backman

09.30 – 10.00 Kaffe och besök i utställningen
10.00 – 11.30

Why, when and how should we treat GDM?
Moderator: Backman/Englund L (DIAB ARG)

 • Helena Backman Why: GDM and treatment studies- what do we know today?
 • David Simmons When …should we screen-early or late?
 • Denice Feig How? Metformin/insulin or diet??

 Paneldiskussion med Catalano och föreläsare

Upprepade missfall
Moderator: Juliane Baumgart

 • Emma Råsmark Röpke
 • Dansk person
11.30 – 12.30 Lunch och besök i utställningen
12.30 – 13.30

Miljöeffekter på reproduktion – erfarenheter från PFAS-skandalen i Ronneby

 • Anna Kärrman Miljökemist Örebro Universitet
 • Christel Nielsen, epidemiolog och miljömedicinare Lunds universitet
13.30 – 14.00 Kaffe och besök i utställningen
14.00 – 15.00

Obstetrisk antibiotikaprofylax – hur gör vi och hur borde vi göra?
Moderator: Hanna Östling, Lovisa Bergengren

 • Karin Pettersson
 • Malin Vading STRAMA
 • Anna Wimmerstedt STRAMA
 • Lovisa Eklöf

 

”MHT 2.0”- Vad gäller idag?
Moderator: Anna-Clara Spetz Holm & Kerstin Nilsson

Natalia Cruz & EndokrinARG

15.00 – 15.30

Avslutningsceremoni

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se