Abstract

Viktiga datum
9 maj 2018 – Deadline abstractinskickning
25 maj 2018 – Besked skickas ut

Alla medlemmar i SFOG kan skicka in abstrakt till SFOG veckan. Så kan även barnmorskor göra. Andra som inte är medlemmar, men som har en medförfattare som är medlem i SFOG, har rätt att skicka in abstrakt. Om ingen är medlem i SFOG bör vederbörande ta kontakt med vetenskapliga sekreteraren för att diskutera detta.

Abstrakten kan skrivas på engelska eller svenska.

Bedömning av abstrakten görs av Vetenskapsnämnden som består av åtta medlemmar, en från varje universitet, förutom den vetenskapliga sekreteraren i SFOG. Medlemmarna är idag; Christina Bergh Göteborg, Kristina Gemzell Danielsson Stockholm (KI), Matts Olovsson Uppsala, Kerstin Nilsson Örebro, Stefan Hansson Malmö/Lund, Preben Kjölhede Linköping och Ingrid Mogren Umeå.

I bedömningen ges abstraktet poäng för vetenskaplig kvalitet (0–5 poäng), klinisk relevans (0–3 poäng) och originalitet/nytänkande (0–3 poäng). Varje abstrakt kan maximalt få 11 poäng.  Arbeten som inte kan presentera några resultat eller i annat avseende är ofullständiga kan inte bedömas enligt detta och kommer därför inte accepteras. Bedömningen görs anonymt på så vis att namn och ort på författarna inte syns vid bedömningen.

Vid inlämnandet ska anges om man vill ha sin presentation som fritt föredrag eller poster.

Vetenskapsnämnden avgör vilka som erbjuds möjligheten att presentera sitt arbete som ett fritt föredrag utifrån ämne, kvalitet och nyhetsvärde.  Detta erbjudande ges till sex arbeten inom obstetrik och sex arbeten inom gynekologi/reproduktionsmedicin. Obstetrik kommer att presenteras på måndag och gynekologi/reproduktionsmedicin på tisdag.  Den första bilden efter rubriken skall vara en bild som visar eventuella jäv, bilden finns att hämta på SFOG’s hemsida under jäv, här.

De övriga abstrakten kommer att erbjudas möjlighet att presenteras som poster. Dessa kan med fördel sitta uppe hela veckan, men postervisning har tilldelats en timme i programmet under tisdagen då ingen annan parallell aktivitet pågår. Det förutsätts att alla posterförfattare närvarar vid sin poster för diskussion under postervisningen som är efter lunch på tisdagen. Enligt planeringen skall det finnas gott om plats runt varje poster. Någon post-presentation kommer inte att förekomma. Det sker heller ingen uppdelning i gynekologi/obstetrik. Det innebär att skickar ni in ett abstrakt skall ni planera att vara på plats under tisdag.  Posterns max-storlek är 95 cm bred och 120 cm hög. Material för uppsättning av poster tillhandahålls av organisatörerna. För att visa på eventuella jäv finns en bild på SFOG’s hemsida som kan sättas i ett hörn av postern.

Abstrakten får innehålla max 250 ord och skall skrivas med rubriker:

  • Inledning
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion

Varje år utses bästa poster och bästa föredrag som erhåller ett pris. För att kunna vinna detta måste vederbörande vara medlem i SFOG eller medlem av barnmorskeförbundet.

Till skillnad från tidigare år skall ST-läkare som har gjort ett ST-projekt skicka in abstrakt i abstrakt-hanterings-systemet som alla andra, dock skall det anges att det är ett ST-arbete. Skulle ST-arbetet bli utvalt som bästa ST-arbete kommer detta att presenteras under en speciell programpunkt. 2 andra arbeten kommer att presenteras måndag och tisdag.

Deadline för inskickade abstrakt är den 9 maj (inga abstrakt kan tas emot efter detta datum) Senast fredagen den 25 maj får ni besked om abstraktet har accepterats. Den 15 juni är sista dagen för att anmäla sig till SFOG veckan med reducerad avgift.

P-G Larsson
Vetenskaplig sekreterare i SFOG