Program

Med reservation för ändringar.

 

Måndag 30 augusti

TID AKTIVITET MODERATOR
07:55-08:00 SFOGs ordförande Michael Algovik, Lotta Wassen, Överläkare Med. Dr, Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin och Bo Jacobsson, Professor/överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi hälsar välkommen.  
08:00-09:30 Session: Kolposkopi – vid ett vägskäl?
Hur bra är svensk kolposkopi? Blir vi bättre med ökad erfarenhet? Hur bra är svensk kolposkopi? Blir vi bättre med ökad erfarenhet? Emilia Alfonzo
Hjälper utbildning och certifiering? Vilka är evidensen? Kristina Elfgren
Hjälp från kvalitetsregister, bilddokumentation och audit? Björn Strander
Lena Silverdahl och Cecilia Kärrberg
09:30-10:00 SPONSOR  
10:00-11:30 Session: Cancer och genetik
Vem skall ha en cancergenetisk utredning? – de breda panelernas era” – Anna Öfverholm
Ovarialcancer och BRCA- möjligheter och utmaningar – Susanne Malander
Målstyrd cancerbehandling och genetik – Fredrik Enlund
Tumörgenetiska biomarkörer-Framtidens diagnostik” – Maria Lycke
Christer Borgfeldt och Pernilla Dahm-Kähler
11:30-12:45 LUNCH OCH SPONSOR  
12:45-14:15 Session: Assisterad befruktning idag och imorgon
Shall we freeze all embryos in IVF? Christina Bergh
BMI+Ålder gränser vid IVF – Emma Nilsson Condori
ART internationell utveckling – Kersti Lundin
Elizabeth Nedstrand och Randa Akouri
14:15-14:30 Presentation: Tre bästa gynekologipostrarna  
14:30-15:00 SPONSOR  
15:00-16:30 Session: Medicinsk turism
Vård inom EU – vem bestämmer vad som ersätts? Eller varför får Ebba i Stockholm betald vård men inte Lisa i Storuman? Lena Marions
Surrogacy + äggdonation – Ann Thurin
På golvet – perspektiv – Joy Ellis
Johan Skoglund och Helena Hognert
16:45-17:30 Plenarföreläsning: Uterustransplantation
Mats Brännström
 

 

Tisdag 31 augusti

TID AKTIVITET MODERATOR
08:00-09:30 Session: 41 eller 42 veckor?
Pro 41 – Mårten Alkmark
Pro 42 – Katarina Remaeus
Diskussion
Karin Pettersson och Anna Hagman
09:30-10:00 SPONSOR  
10:00-11:30 Session: Framtidens fostermedicin i Sverige
National fosterdiagnostik i första trimestern – Ylva Carlsson
Det tillväxthämmade fostret och när förlöser vi – Jana Brodszki
Cervixlängd för prediktion av förtidsbörd – Lil Valentin
Eva Bergman och Pihla Kuusela
11:30-12:45 LUNCH OCH SPONSOR  
12:45-14:15 Session: Hot Topics in Obstetrics – GBS
Socialstyrelsens nya GBS-rapport – Erica Ernstad
Postpartum depression – Alkistis Skalkidou
Asperin – undermedicin för allt vi inte förstår inom obstetriken – Lina Bergman
Anna-Carin Wihlbäck och Verena Sengpiel
14:15-14:30 Presentation: Tre bästa obstetrikpostrarna  
14:30-15:00 SPONSOR  
15:00-16:30 Session: Mödramortal
Lisa Parén, ordf i ARG
 
16:45-17:30 Plenarföreläsaning: Reproduktiv hälsa ur ett internationellt perspektiv
Anneka Knutsson, chef för sexuell och reproduktiv hälsa inom FNs befolkningsfond 
 

 

Onsdag 1 september

TID AKTIVITET MODERATOR
08:00-09:30 Session: OGU – Värna aborträtten  
09:30-10:00 SPONSOR  
10:00-11:30 SFOG Årsmöte  
11:30-12:30 LUNCH OCH SPONSOR  
12:30-13:45 Fackligt symposium
Helena Kopp Kallner
 
14:00-14:30 Bästa avhandlingarna Gynekologi + Obstetrik
SFOG Vetenskapliga kommittee
 
14:30-15:00 SPONSOR  
15:00-16:30 Session: Konsekvenser på kort och lång sikt på bäckenbotten av förlossningsskador
Internationell jämförelse av sfinkterfrekvenser i 4 länder, skillnader vad beror det på? Risken för senare tarmläckage efter 1 eller 2 sfinkterrupturer – Maria Gyhagen
Eva Uustal och Corinne Pedroletti
16:45-17:30 Plenarföreläsning: The ARRIVE study: issues in interpretation and implementation
Bill Grobman, North Western University, Chicago, USA; President Society Maternal Fetal Medicine, USA
Bo Jacobsson

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se