Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet är preliminärt och uppdateras kontinuerligt.

Måndag den 30 augusti kl 7:55-8:00 hälsar Michael Algovik, Lotta Wassén och Bo Jacobsson välkommen till SFOG-veckan 2021.

Studio 1
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
Session 1 Kolposkopi - vid ett vägskäl?
08:00-09:30
Kaffe
09:30-10:00
Session 2 Cancer och genetik
10:00-11:30
Lunch/Sponsrat symposium
11:30-12:45
Session 3 Assisterad befruktning idag och imorgon
12:45-14:15
Tre bästa gynekologipostrarna
14:15-14:30
Kaffe
14:30-15:00
Session 4 Medicinsk turism
15:00-16:30
Plenarföreläsning: Uterustransplantation
16:45-17:30
Session 5 När skall vi erbjuda induktion - vid 41 eller 42 veckor fulla graviditetsveckor?
08:00-09:30
Kaffe
09:30-10:00
Session 6 Framtidens fostermedicin i Sverige
10:00-11:30
Lunch/Sponsrat symposium
11:30-12:45
Session 7 "Hot Topics" inom Obstetrik
12:45-14:15
Tre bästa obstetrikpostrarna
14:15-14:30
Kaffe
14:30-15:00
Session 8 Mödradödsfall år 2020
15:00-16:30
Plenarföreläsning: Reproduktiv hälsa ur ett internationellt perspektiv
16:45-17:30
Session 9 OGU - Värna aborträtten
08:00-09:30
Kaffe
09:30-10:00
SFOG Årsmöte
10:00-11:30
Lunch/Sponsrat symposium
11:30-12:30
Fackligt symposium - Tema: Etisk stress
12:30-13:45
Två bästa avhandlingarna Gynekologi + Obstetrik
14:00-14:30
Kaffe
14:30-15:00
Session 10 Bäckenbotten: problem och möjligheter
15:00-16:30
Plenarföreläsning: Skall man erbjuda induktion redan vid 39 fulla graviditsveckor?
16:45-17:30
Avslutning
17:30-18:00

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se