Detaljerat program

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:

SFOG-veckan 2019

Entrén Frösö Park Arena
Östersunds sjukhus
Utställningen
Draken
Viggen
Västerhus 1+2
Frösö Skans
Alpbacken
Sommarhagen
Köket
Östberget 1
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
Precongress course - Pelvic Floor Ultrasound [OBS: Anmälan krävs]
13:00-17:00
Registrering & kaffe!
Utställningen
08:30-10:00
Invigning - Eva Spetz /Eva Uustal/Marie Bixo/Annika Norlin/Säkert
Draken
10:00-10:30
Symposium: Global reproduktiv hälsa
10:30-12:00
Elisabeth Darj; Birgitta Essén; Ingrid Mogren
Symposium: Jämlik vård – kan kvalitetsregistren hjälpa oss?
10:30-12:00
Joakim Dillner; Thomas Högberg; Kristina Nordquist; Teresia Svanvik; Janusz Marcickiewicz
Preeklampsi - ARG
11:00-12:00
OGU - styrelsen (endast inbjudna)
12:00-13:15
Lunch
Utställningen
12:00-13:15
Tumör-ARG
12:15-13:45
Sponsrat symposium: B Braun - Laparoskopi i 3D. Nyheter och erfarenheter.
12:30-13:10
Amadeus Hornemann
Plenarföreläsning: Pelvic floor ultrasound
Draken
13:15-14:15
Hans Peter Dietz
Kaffe utställning
Utställningen
14:15-14:45
Symposium: Gynekologisk cancer
14:45-16:15
Hanna Dahlstrand; Bertil Axelsson; Ann Lalos
Kvalitetsrådet (endast inbjudna)
14:45-16:15
Fria föredrag gynekologi
14:45-16:15
Vetenskapliga nämnden (endast inbjudna)
16:15-17:15
Symposium arrangerat av MM-ARG: Mödradödsfall i Sverige
16:20-17:20
Hanna Åmark; Linnea Lindroos
Symposium arrangerat av Endokrin-ARG: Nya riktlinjer för menopausal hormonell terapi
16:20-17:20
Tord Naessén; Angelica Lindén Hirschberg; Alkistis Skalkidou
Registrering
Entrén Frösö Park Arena
07:30-08:15
Symposium arrangerat av SNAKS: Pågående multicenterstudier i Sverige
08:15-09:15
Annika Idahl; Sophia Brismar Wendel; Anna-Karin Wikström; Ylva Carlsson; Helena Fadl; Ulla-Britt Wennerholm
Symposium: Graviditet vid Grown Up Congenital Heart Disease (GUCH).
08:15-09:15
Ulf Thilén; Ajlana Mulic-Lutvica
Postersession i utställningen - Moderator: Matts Olovsson
Utställningen
09:15-09:45
Sponsrat symposium: Campus Pharma: Östriol vaginalgel vid vaginal atrofi hos kvinnor med bröstcancer och aromatshämmare
09:30-10:00
Angelica Lindén Hirschberg
Kaffe utställning och postrar
Utställningen
09:45-10:15
Symposium arrangerat av OGU: Ultraljud ovarialförändringar - att skilja benignt från malignt.
10:15-11:45
Elisabeth Epstein; Lil Valentin
Symposium: Reducing stillbirths
10:15-11:45
Karin Pettersson; Jason Gardosi
SNAKS arbetsgrupp (endast inbjudna)
11:45-13:15
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
Global - ARG
12:15-13:00
Sponsrat symposium: Nordic Consumer Health - DT56a, a non-hormonal botanical therapy, as first line treatment for menopausal symptoms
12:15-12:55
Andrea Genazzani
Plenarföreläsning: Diagnosing the abnormally invasive placenta (AIP): difficulties and possible solutions
Draken
13:00-14:00
Sally Collins
Symposium arrangerat av Preeklampsi - ARG: Nya Svenska evidensbaserade guidelines för preeklampsivård
14:05-15:05
Stefan Hansson
Symposium: Robotkirurgi på benign indikation - när, var, hur?
14:05-15:05
Malin Brunes; Katarina Westman; Charlotta Ericsson
Kaffe
Utställningen
15:05-15:35
Riks - ARG
15:30-17:00
Symposium: Hormoner och humör
15:35-17:05
Torbjörn Bäckström; Inger Sundström Poromaa; Marie Bendix
Fria föredrag obstetrik
15:35-17:05
Vetenskapliga nämnden (endast inbjudna)
17:00-18:00
Registrering
Entrén Frösö Park Arena
07:30-08:15
ST-arbeten
08:15-09:15
Maja Weinryb; Lina Nilsson; Anna Törn
Symposium: Förlossningsbristning eller förlossningsskada – Vad är skillnaden?
08:15-09:15
Maria Lindqvist; Malin Huber; Gunilla Tegerstedt
Preeklampsi - ARG
08:30-10:00
Kaffe
Utställningen
09:15-09:45
SFOG:s årsmöte
09:45-11:45
Symposium arrangerat av barnmorskor: Mångfald
09:45-11:45
Erika Schytt; Elin Ternström; Catrin Borneskog-Sinclair; Heléne Appelgren Engström; Anna Malmquist
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
Utbildningsnämnden (endast inbjudna)
12:00-13:00
Sponsrat symposium: Azanta - Low dose misoprostol for induction of labor - outpatient and inpatient. The Aarhus protocol. Symposium Azanta
12:15-12:55
Rikke Bek Helmig; Lone Hvidman
SNÄV - Studierektorsnätverket (endast inbjudna)
13:00-17:00
Plenarföreläsning: Preeclampsia - Answers to Questions and Questions to Answers
Draken
13:00-14:00
Shaun Brennecke
Hem - ARG (endast inbjudna)
14:00-16:00
Föreningssymposium - svåra händelser i vården
14:05-15:35
Symposium arrangerat av barnmorskor: "Normal" graviditet och förlossning idag.
14:05-15:35
Charlotta Elvander; Ingvild Aune; Agneta Westergren; Anna Wessberg
Kaffe
Utställningen
15:35-16:00
Symposium arrangerat av OGU: Sätesförlossning
16:00-17:30
Andreas Herbst; Julia Savchenko; Hanna Åmark; Tove Wallström; Ferenc Macsali
Avhandlingar - gynekologi & obstetrik
16:00-17:30
Frukostmöte/föreläsning Vestibulit
07:20-08:00
Registrering
Entrén Frösö Park Arena
07:30-08:30
Symposium: Sexualitet ur gynekologiskt perspektiv
08:30-10:00
Charlotta Löfgren-Mårtenson; Lena Moegelin; Nina Bohm-Starke
Symposium arrangerat av OGU: Alternativa yrkesval
08:30-10:00
Tove Wallström; Sebastian Brusell Gidlöf; Elisabeth McKee
Kaffe
Utställningen
10:00-10:30
Symposium: Ovarian cancer - a sexually transmitted disease?
10:30-12:00
Renée Turzanski Fortner; Jorma Paavonen; Lucia Mincheva-Nilsson
Symposium: Fosterdiagnostik idag
10:30-12:00
Kypros Nikolaides; Ylva Carlsson; Eva Bergman; Bo Jacobsson
Lunch + prisutdelning tipspromenad (12.50)
Utställningen
12:00-13:15
Sponsrat symposium - Karo Pharma: BabySlide - En naturlig utveckling av det finsk-norska greppet
12:30-13:00
Knut Haadem
Plenarföreläsning: Long term health risks in PCOS
Draken
13:15-14:15
Dorte Glintborg
Symposium arrangerat av Fert-ARG: Olika vägar till föräldraskap
14:20-15:35
Viveca Söderström Antilla; Britt Friberg; Elisabeth Nedstrand
Symposium: Systemisk lupus erytematosus (SLE) och antifosfolipidsyndrom (APS) under kvinnans fertila liv, speciellt i samband med graviditet
14:20-15:35
Estelle Trysberg; Aleksandra Antovic; Tomas Fritz
Avslutningsceremoni
Draken
15:35-16:00
Verksamhetsmöte
09:30-14:30

För att ladda hem översiktsprogrammet klicka HÄR

 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Meetagain
Tel: +46 (0)8 664 58 00
E-mail: sfogveckan@meetagain.se
www.meetagain.se

 

Viktiga datum

Anmälan öppnar: 15 Februari
Sista datum för abstractinskick: 30 April 
Sista datum för Early Bird: 14 Juni