Kontakt

För praktisk information om konferensen samt frågor gällande anmälan och eventuella ändringar:

Meetagain Konferens
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08-664 58 00

 

Sponsorer och utställning:
Kontaktperson: Josefin Lundmark
E-post: sfogveckan@meetagain.se
Telefon: 08 664 58 00

 

Frågor avseende program, föredrag, posters:

Ansvarig vetenskaplig kommitté
Matts Olovsson, Uppsala universitet
Epost: matts.olovsson@kbh.uu.se

 

Ansvarig kongress:
Masoumeh Rezapour Isfahani, Akademiska sjukhuset, Kvinnosjukvården
Epost: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Monica Swensson, administratör Akademiska sjukhuset, Kvinnosjukvården
Epost: monica.swensson@akademiska.se
Telefon 018-611 58 72

SFOGs Kansli
Drottninggatan 55, 2tr
Stockholm 111 21
Telefon: 08-440 01 75                                                                                                                                                                                                                                                      Epost:kansliet@sfog.se