Preliminär översikt

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:


Stora Salen
Sal B
Sal C
Rikssalen, Uppsala slott
Östgöta Nation
Gustavianum
Konferensrum K1
Konferensrum K2
Konferensrum K3
Konferensrum K5
Skybar
-Ej specificerad-
08:00
 
 
08:30
 
 
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
Registrering
-Ej specificerad-
08:00-09:00
Invigning
Stora Salen
09:00-09:15
OGU-symposium (Alla välkomna). Induktion - vart är vi på väg?
09:15-10:45
Symposium. Könsdysfori
09:15-10:45
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
10:45-11:15
Plenarföreläsning, The Old is New Again: Revisiting Menopausal Hormone Therapy
11:15-12:15
Neill Epperson
SNAKS Styrgruppsmöte
12:00-15:00
Preeklampsi-ARG
12:00-13:30
OGU-styrelsen
12:00-13:30
Lunch
-Ej specificerad-
12:15-13:30
Industrisponsrat symposium - Avia Pharma
12:45-13:25
Fria föredrag Obstetrik
13:30-15:00
Symposium. Cervixcancerprevention via självprovtagning
13:30-15:00
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
15:00-15:30
Symposium. Cancerprofylaktisk kirurgi, var står vi idag
15:30-17:00
Symposium. Preeklampsi - to screen or not to screen, that´s the question
15:30-17:00
Lina Bergman; Ylva Carlsson ; Anna Sandström
Industrisponsrat symposium - Natural Cycles
17:05-17:35
Doktorsavhandling - The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy and neonatal outcomes
17:05-17:25
Get together
Skybar
17:30-20:00
INSTÄLLT pga regn - Yoga i Stadsparken
07:00-07:45
Registrering
-Ej specificerad-
07:30-08:30
Fria föredrag Gynekologi
08:15-09:45
Symposium. Förlossning efter tidigare sectio
08:15-09:45
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
09:45-10:15
OGU-symposium (Alla välkomna). Ungdomsgynekologi
10:15-11:15
Ny SNAKS-studie, Socialstyrelsens riktlinjer samt ny SFOG-riktlinje
10:15-11:15
Plenarföreläsning. Maternal near miss and WHO approach to quality of obstetric care
11:30-12:30
Laleh Say
Lunch
-Ej specificerad-
12:30-13:45
SWEPIS; Alla välkomna
12:45-14:00
EVA-studien: episiotomi eller inte vid VE - möte för alla intresserade
12:45-13:45
Posterutställning
Skybar
13:30-14:30
Symposium. Nivåstrukturering inom obstetrik och gynekologi
14:30-15:30
Symposium. MM-ARG, Mödramortalitet
14:30-15:30
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
15:30-16:00
Riks-ARG
15:30-17:00
Symposium. Reproduktionsmedicinska aktualiteter
16:00-17:00
Symposium. Perinatalmedicinskt omhändertagande vid extrem prematuritet
16:00-17:00
Industrisponsrat symposium - Peptonic Medical
17:05-17:35
Studentikos afton
Östgöta Nation
19:00-23:59
Joggingtur, samling utanför UKK
07:00-07:45
Registrering
-Ej specificerad-
07:30-08:30
Plenarföreläsning. Today´s ovarian cancer treatment
08:30-09:30
Christina Fotopoulou
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
09:30-10:00
Barnmorskesymposium Obstetrik. Perinatal psykisk ohälsa
10:00-12:00
SFOGs årsmöte
10:00-12:00
Lunch
-Ej specificerad-
12:00-13:15
Industrisponsrat symposium - Gedeon Richter
12:30-13:10
SNAKS-möte (öppet)
12:30-13:30
SNÄV
13:00-15:00
Hem-ARG
13:15-14:45
Föreningssymposium - Vilka föreningar är eller ska jag vara med i - och varför?
13:15-14:45
Barnmorskesymposium. Kontinuitet i förlossningsvården
13:15-14:45
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
14:45-15:15
Symposium. Långvarig smärta på grund av endometrios
15:15-16:45
Bästa ST-arbeten och bästa avhandling
15:15-16:45
Global-Arg-symposium
15:15-16:45
Industrisponsrat symposium - Solann
16:50-17:20
Middag
Rikssalen, Uppsala slott
19:00-23:59
Registrering
-Ej specificerad-
07:30-08:30
OGU-symposium (Alla välkomna). När det värsta händer - att hantera och gå vidare
08:15-09:45
Symposium. Kvalitetssäkring av förlossningsvården
08:15-09:45
Alkistis Skalkidou
08:30-10:00
Utställning, poster & kaffe
-Ej specificerad-
09:45-10:15
Symposium. Corpuscancer-riskbedömning eller sentinel node för alla?
10:15-11:15
Symposium. Betydelsen av förlossningssätt för barnets utveckling och hälsa
10:15-11:15
SFOG Kvalitetsråd
11:15-12:15
Plenarföreläsare. Preterm birth – if progesterone is not the answer, what is?
11:30-12:30
Jane E Norman
Lunch
-Ej specificerad-
12:30-13:45
Tumör-ARG
12:30-13:45
Symposium. Kvalitetsutveckling i stort och smått
13:45-15:15
Symposium. Kvacksalveri och humbug inom obstetrik och gynekologi
13:45-15:15
Avslutning
Stora Salen
15:30-16:00
Specialistråd (slutet möte)
16:00-18:00
Verksamhetsmöte
09:00-13:45