Preliminär översikt

Rikssalen, Uppsala slott
TBA 1
TBA 2
TBA 3
Östgöta Nation
08:00
 
 
 
 
 
09:00
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
Registrering
TBA 1
08:00-09:00
Invigning
TBA 1
09:00-09:15
OGU-symposium. Induktion, resultat från SWEPIS
09:15-10:45
Symposium. Könsdysfori
09:15-10:45
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
10:45-11:15
Plenarföreläsning, The Old is New Again: Revisiting Menopausal Hormone Therapy
11:15-12:15
Lunch
TBA 1
12:15-13:30
Industrisponsrat symposium
12:45-13:25
Symposium. Cervixcancerprevention via självprovtagning
13:30-15:00
Fria föredrad Obstetrik
13:30-15:00
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
15:00-15:30
Symposium. Cancerprofylaktisk kirurgi, var står vi idag
15:30-17:00
Symposium. Screening för preeklampsi
15:30-17:00
Get together
TBA 1
17:00-20:00
Industrisponsrat symposium
17:05-17:35
Presentation av en avhandling och ett ST-arbete
17:05-17:35
Fria föredrag Gynekologi
08:15-09:45
Symposium. Förlossning efter tidigare sectio
08:15-09:45
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
09:45-10:15
Nya SFOG riktlinjer, presentation och diskussion
10:15-11:15
OGU-symposium. Second victim
10:15-11:15
Plenarföreläsning. Concept of maternal near miss
11:30-12:30
Lunch
TBA 1
12:30-13:45
Industrisponsrat symposium
13:00-13:40
Posterutställning
TBA 1
13:30-14:30
Symposium. MM-ARG, Mödramortalitet, rapport och diskussion
14:30-15:30
Symposium. Nivåstrukturering inom obstetrik och gynekologi
14:30-15:30
Riks-ARG
15:30-17:00
Utställning, poster & kaffe
15:30-16:00
Symposium. Reproduktionsmedicinska aktualiteter
16:00-17:00
Symposium. Perinatalt medicinskt omhändertagande vid extrem prematuritet
16:00-17:00
Presentation av en avhandling och ett ST-arbete
17:05-17:35
Industrisponsrat symposium
17:05-17:35
Studenikos afton
19:00-23:59
Plenarföreläsning. Today´s ovarian cancer treatment
08:30-09:30
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
09:30-10:00
SFOGs årsmöte
10:00-12:00
Barnmorskesymposium Obstetrik. Perinatal psykisk ohälsa
10:00-12:00
Lunch
TBA 1
12:00-13:15
Industrisponsrat symposium
12:30-13:10
Föreningssymposium
13:15-14:45
Barnmorskesymposium. Kontinuitet i förlossningsvården
13:15-14:45
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
14:45-15:15
Symposium. Global ARG. 30 years of research for Safe Motherhood –challenges and successful collaboration between Tanzania and Sweden
15:15-16:00
Symposium. Långvarig smärta på grund av endometrios
15:15-16:40
Symposium. Global ARG. Låsningar och lösningar inom den mångkulturella kvinnosjukvården
16:00-16:45
Presentation av bästa avhandling och bästa ST-arbete
16:50-17:20
Industrisponsrat symposium
16:50-17:20
Middag
Rikssalen, Uppsala slott
19:00-23:59
OGU-symposium. Tonårsgynekologi
08:15-09:45
Symposium. Kvalitetssäkring av förlossningsvården
08:15-09:45
Utställning, poster & kaffe
TBA 1
09:45-10:15
Symposium. Betydelsen av förlossningssätt för barnets utveckling och hälsa
10:15-11:15
Symposium. Corpuscancer-riskbedömning eller sentinel node för alla?
10:15-11:15
Plenarföreläsare. Preterm birth – if progesterone is not the answer, what is?
11:30-12:30
Lunch
TBA 1
12:30-13:45
Industrisponsrat symposium
13:00-13:40
Symposium. Kvacksalveri och humbug inom obstetrik och gynekologi
13:45-15:15
Symposium. Kvalitetsövervakning av kvinnosjukvården, våra register
13:45-15:15
Avslutning
TBA 1
15:30-16:00